ถ้าจะนำเนื้อสดแช่ตู่เย็น ไม่ควรล้างน้ำ ใช้ทั้งชิ้นที่ซื้อมา จะไม่เสียคุณค่าทางาหาร และเก็บได้นาน ไม่เสียเร็ว