นำดอกแคมาต้มไม่ให้ขม ให้เด็ดเกสรดอกแคที่อยู่ข้างในของดอกมีสีเหลืองออกเสียก่อน จึงนำมาทำอาหาร อาหารที่ทำจากดอกแคจะไม่ขม