skycambridge  ได้ร่วมมือกับ สถาบันภาษาอังกฤษ  และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)และสพฐ.  จัดสรรบัตรสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีความเหมาะสม มีเครื่องมือพร้อมที่จะรับความรู้นี้ได้

*****

โดยมีข้อตกลงต้องเข้ารับการเรียนรู้ฝึกทักษะและนำมาใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน  ซึ่งครูอ้อยได้เข้าไปเรียน 3 ครั้งแล้ว  พร้อมกับแสดงความคิดเห็น แต่ยังไม่ได้พริ้นท์เอ๊าท์ แบบฝึกมาสอนนักเรียน เนื่องจากยังมีภาระกิจอื่นรุมเร้าอยู่

*****

ที่เว็บไซต์ http://www.skycambridge.co.th  ดีใจที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษที่ครูอ้อยไปเรียน  เห็นภาพอาคารสถานที่แล้วคิดถึง

*****

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนครูอ้อย ได้รับจัดสรรบัตรออนไลน์นี้ทุกคน  แต่ยังไม่ได้ถามกันเลยว่า  เข้าไปเรียนแล้วพบอะไร เขียนรายงานด้วย  เวลานำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน

*****

เมื่อนำมาใช้ในห้องเรียน  ก็ต้องเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วย 

ครูอ้อยจะนำมาเผยแพร่อีกครั้งนะคะ