โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบางบาล

8 กรกฎาคม 2555

          กศน.อำเภอบางบาล ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดกิจกรรมลูกเสือของ กศน.อำเภอเสนา ณ วัดสามกอ อ.เสนา เพื่อเตรียมการในการจัดโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบางบาล

20 กรกฎาคม 2555

            จัดประชุมบุคลากร และเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบางบาล ได้เชิญ อ.พิมพ์สุชา จารุมณี ครูโรงเรียนวัดม่วง อ.บางปะหัน เป็นวิทยากร อบรมครูในการฝึกระเบียบแถว ฝึกหัดการใช้คำสั่งต่าง ๆ ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการจริง

26 กรกฎาคม 2555

             ครู กศน.แต่ละตำบล ได้นัดนักศึกษาที่จะเป็นหัวหน้า และรองหัวหน้าหมู่มาซักซ้อมระเบียบแถว ฝึกการใช้คำสั่ง และซักซ้อมความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือ

29  กรกฎาคม 2555

              จัดโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบางบาล นักศึกษา จำนวน 120 คน ได้มาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพื่อแต่งเครื่องแบบลูกเสือ และซักซ้อมพิธีการลูกเสือวิสามัญ และจัดการเปิดกองลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบางบาล การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ

              โดยมีวิทยากรคือ อ.โฆษิต มณีอินทร์ ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.พิมพ์สุชา จารุมณี ครูโรงเรียนวัดม่วง อ.บางปะหัน อ.ทศพล  วงษ์เนตร ศึกษานิเทศ สพฐ.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นวิทยากร และครู กศน.อำเภอบางบาลเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง

           มีการสอนเนื้อหา 4 ฐาน คือ 1)คำปฏิญาณและกฎ 2)การปฐมพยาบาล 3)การบรรจุเครื่องหลัง 4)การผูกเงื่อนเชือก