หลังจากที่พยายามแก้ไขปัญหาโปรแกรมนภา มานาน โดยตามเจ้าหน้าที่จากกรมมาช่วยดู และนำโปรแกรมไปช่วยแก้ไขให้ นานเกือบ  3  เดือนแล้ว ยังไม่สำเร็จ  รายงานก็ยังออกไม่ได้ รวมเวลา 6  เดือนแล้ว  คิดว่าคงไม่รอแล้ว  น่าจะแก้ปัญหาเองได้คือ........

เขียนโปรแกรมใหม่ ใช้ Access เพื่อใช้เก็บข้อมูลผู้ป่วยโครงการนภาทั้งหมด และออกรายงานส่งให้สสจ.นนท์ได้ตามปกติ   คิดว่าน่าจะช่วยได้   สร้างโปรแกรมเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ลองใช้งาน  พอดีช่วงนี้งานยุ่ง จึงยังไม่ได้ประสานงานทางแผนกเด็ก และอายุรกรรม เพื่อนำข้อมูลจาก Book มาลง