การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) คือ อะไร? และ ทำอย่างไร?

กระบวนการสร้าง “ความหมายใหม่” ให้แก่ประสบการณ์เดิม เพื่อชี้นำการกระทำของตนในอนาคต

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ตามทัศนะของเมซิโรว์ (Mezirow) ผู้บุกเบิกการศึกษาแนวนี้ หมายถึง กระบวนการสร้าง “ความหมายใหม่” ให้แก่ประสบการณ์เดิม เพื่อชี้นำการกระทำของตนในอนาคต โดยมีองค์ประกอบหลัก ๔ ประการ ได้แก่

 1. ประสบการณ์ (experience)
 2. การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ (critical reflection)
 3. วาทกรรมที่เกิดจากการใคร่ครวญ (reflective discourse)
 4. การกระทำ (action)  

ส่วนกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เมซิโรว์เสนอประกอบด้วย ๑๐ ขั้น ได้แก่

 1. การให้ผู้เรียนได้เผชิญกับวิกฤติการณ์ที่ไม่เป็นไปตามมุมมองเดิมของตน
 2. การตรวจสอบตนเอง  
 3. การประเมินสมมุติฐานเดิมของตนอย่างจริงจัง  
 4. การเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
 5. การค้นหาทางเลือกใหม่  
 6. การวางแผนการกระทำใหม่  
 7. การหาความรู้และทักษะสำหรับการปฏิบัติตามแผน  
 8. การเริ่มทดลองทำตามบทบาทใหม่  
 9. การสร้างความสามารถและความมั่นใจในบทบาทและความสัมพันธ์ใหม่
 10. การบูรณาการจนเป็นวิถีชีวิตใหม่ของตน

เก็บความจาก Mezirow, Jack., Taylor, Edward W., and Associates.  Transformative Learning in Practice : Insights from Community, Workplace, and Higher Education.  San Francisco, CA. : Jossey-Bass, 2009.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณบทความดีๆ ค่ะ

หมายเลขบันทึก

503289

เขียน

24 Sep 2012 @ 07:14
()

แก้ไข

24 Sep 2012 @ 10:07
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 8, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก