Hot News! สายตรงพี่เลี้ยง

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นงานของเรา บนมาตรฐานงานบริการ และวิชาชีพ

โครงการ Patho OTOP  หลายๆกลุ่ม เริ่มทยอยสู่เส้นชัยกันแล้ว     หัวหน้ากลุ่ม จัดทำกล่องแยกสิ่งส่งตรวจจากแกนกระดาษทิชชู   คุณเพ็ญแข เปิดเผยว่า ได้รวบรวมแบบการประเมินความพึงพอใจของการใช้กล่องแยกสิ่งส่งตรวจเรียบร้อยแล้ว ผลเป็นอย่างไรนั้น.....สายตรงพี่เลี้ยง ขอ OopS! ไว้ก่อน.... แต่เอาเป็นว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นงานของเรา บนมาตราฐานงานบริการ และวิชาชีพ  ขณะนี้กลุ่มได้หารือร่วมกับพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา เพื่อ สรุปผลและนำเสนอ......เวลา  อีก 1 เดือนนั้น  เตรียมพร้อมแน่นอนค่ะ    แล้วเจอกัน...

   
   

 เป็นข่าว!     ยินดีครับ

 ยิ้มสวยพอหรือยังคะ?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Share Ideaความเห็น (0)