วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดบันทึก บันทึกนี้ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนกแอ่นกินรัง ซึ่งจะเล่าเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยตามเวลาและโอกาสอำนวย เริ่มจากคำถามว่า "คุณรู้จักนกแอ่นกินรังไหม"

    นกแอ่นกินรัง ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า Edible-nest Swiftlet เป็นกลุ่มนกที่บินเร็ว และบินตลอดเวลาหลังออกจากรัง พบมากทางภาคใต้ ตั้งแต่สมุทรสาครลงไป