วิธีการกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์

1. ถ้าใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ME หรือ XP ให้ทำการ disable System Restore
ก่อนดังขั้นตอนต่อไปนี้

       
     ::   สำหรับวินโดวส์ Me (Windows Me)
     หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ME ใช้ backup utility สำหรับ backup ไฟล์โดยอัตโนมัติไว้ที่โฟลเดอร์ C:\_Restore ดังนั้นไฟล์ที่ติดเชื้อสามารถ ถูกเก็บไว้ เป็นไฟล์ backupได้ และ โปรแกรมป้องกันไวรัสจะไม่สามารถลบไฟล์เหล่านี้ได้ จึงต้องทำการยกเลิกการใช้งาน Restore Utility ตามขั้นตอนดังนี้
1.  คลิ๊กขวาที่ไอคอน My Computer บน Desktop และ เลือก Properties 
2.  เลือกแถบ Performance 
3.   กดปุ่ม File System 
4.  เลือกแถบ Troubleshooting
5.  ใส่เครื่องหมายเลือก "Disable System Restore"
6.  กดปุ่ม Apply 
7.  กดปุ่ม Close 
8.  กดปุ่ม Close อีกที 
9.  เมื่อมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่าจะรีสตาร์ทเครื่องหรือไม่ ให้กด Yes      ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ME ใช้ backup utility สำหรับ backup ไฟล์โดยอัตโนมัติไว้ที่โฟลเดอร์ C:\_Restore ดังนั้นไฟล์ที่ติดเชื้อสามารถ ถูกเก็บไว้ เป็นไฟล์ backupได้ และ โปรแกรมป้องกันไวรัสจะไม่สามารถลบไฟล์เหล่านี้ได้ จึงต้องทำการยกเลิกการใช้งาน Restore Utility ตามขั้นตอนดังนี้ 1.  คลิ๊กขวาที่ไอคอน My Computer บน Desktop และ เลือก Properties  2.  เลือกแถบ Performance  3.   กดปุ่ม File System  4.  เลือกแถบ Troubleshooting 5.  ใส่เครื่องหมายเลือก "Disable System Restore" 6.  กดปุ่ม Apply  7.  กดปุ่ม Close  8.  กดปุ่ม Close อีกที  9.  เมื่อมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่าจะรีสตาร์ทเครื่องหรือไม่ ให้กด Yes 

     :: ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวินโดวส์ XP

  หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ME ใช้ backup utility สำหรับ backup ไฟล์โดย
อัตโนมัติไว้ที่โฟลเดอร์ C:_Restore ดังนั้นไฟล์ที่ติดเชื้อสามารถถูกเก็บ ไว้ เป็นไฟล์ backup
ได้ และ โปรแกรมป้องกันไวรัสจะไม่สามารถลบไฟล์เหล่านี้ได้ จึงต้องทำการยกเลิกการใช้งาน
Restore Utility ตามขั้นตอนดังนี้

1.  คลิ๊กขวาที่ไอคอน My Computer บน Desktop และ เลือก Properties 
2.  เลือกแถบ System Restore
3.  ใส่เครื่องหมายเลือก "Disable System Restore" หรือ "Turn off System Restore on all drives"
4.  กดปุ่ม Apply 
5.  กดปุ่ม Yes


2. ปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสใหม่ล่าสุดจากเว็บเพจของบริษัทเจ้าของโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ท่าน
ใช้ หรือ ติดต่อบริษัทที่ท่านติดต่อซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส
 
3. รีสตาร์ทเครื่องให้เข้าในระบบแบบ Safe Mode โดยในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 95/2000/XP
ให้กด F8 ระหว่างการบูตเครื่อง 
4. สแกนไวรัสด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ได้รับการบรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสจากข้อที่ 2
หลังจากการสแกนโปรแกรมป้องกันไวรัสจะทำการลบไฟล์ตัวหนอนออกจากระบบทั้งหมด
ที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น หลังจากกำจัดเรียบร้อยแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องให้ใช้งานได้ ตามปกติ
         
  หมายเหตุ: การเปิดใช้ Restore Utility อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนในข้อมูลเพิ่มเติม
ให้ยกเลิกเครื่องหมายที่เลือก "Turn off System Restore" ออก

                                                                นายชัยรัตน์  ศรีลาวรรณ
ข้อมูลจาก web
http://www.it.mju.ac.th/turn_off_restore.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)