ประกาย~natachoei ที่~natadee
นาง ประกาย ประกาย~natachoei ที่~natadee พิทักษ์

บันทึกถึงพี่ชาย


การดำเนินชีวิต การจะทำอะไร พี่ชายบอกว่าต้องมีสติ คิดให้ดีก่อนที่จะพูด จะทำอะไร สติต้องมาก่อน น้องอย่าพูดในขณะที่โกรธ ให้มีสติ ความโกรธ ความโมโห จะทำให้การ กระทำของเราที่แสดงออกมาจะไม่เกิดผลดี ตัวเราจะหมดคุณค่า ความน่าเชื่อถือ ต้องรู้จักนิ่ง สงบ เก็บความโกรธ ความไม่พอใจไว้ข้างใน น้องคิดให้ดีและรอบคอบก่อนที่จะพูดทุกครั้ง และน้องอย่าเก็บคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นมาคิด มาเก็บไว้ในใจให้เกิดความทุกข์ ให้รู้จักปล่อยวาง รู้จักการให้อภัย ภาวนา พรหมวิหาร 4 ที่สำคัญพี่ชายบอกว่าให้น้องฝึกที่จะเรียนรู้การมีสติทุกครั้ง มีสมาธิ และทำใจให้สงบ อย่าคิดไปเอง ให้ถามให้เข้าใจ อย่าเก็บคำพูดของคนอื่นมาคิด ถ้าน้องทำได้ก็จะทำให้น้องมีความสุข ไม่เครียด ไม่รู้สึกท้อ น้องจะมีพลังที่จะต่อสู้ต่อไป

      ประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมาได้รู้จักกับพี่ชายคนหนึ่ง ทำงานในตำแหน่งระดับผู้บริหารขององค์กรแห่งหนึ่ง ที่สร้างชื่อเสียงและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชุม และเป็นองค์กรที่เกื้อหนุน ดูแลชุมชน ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่อยู่รอบ ๆ สถานที่ทำงาน  และผู้บริหารท่านนี้คำนึงถึงเรื่องอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม องค์กรสุขภาวะ happy 8  ความสุขในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จนได้รับรางวัล  ผู้บริหารและสถานประกอบการดีเด่นในระดับประเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ติดต่อกันมาหลายปี     ในปีนี้ก็เพิ่งได้รับรางวัลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  ขอแสดงความยินดีและชื่นชมมากๆ  จากที่ได้พูดคุยถึงการทำงานของท่านแล้ว ได้คำตอบว่าสมควรที่ท่านจะได้รับรางวัลนี้จริง ๆ 

      พี่ชายท่านนี้ได้เล่าให้ฟังถึงการทำงาน การเป็นหัวหน้าที่ดีทำอย่างไร  พี่ชายหัวหน้ากองฝ่ายผลิตท่านนี้บอกว่าการทำงานกับลูกน้อง หัวหน้าต้องตรวจสอบ ดูแลกำกับ ใช้คนให้เป็น  ให้ถูกกับงาน ต้องหมั่นสังเกตว่าลูกน้องชอบ ไม่ชอบอะไร มองลูกน้องให้ออกว่าคนไหนจะต้องได้รับการพัฒนา คนไหนที่เก่ง คนไหนที่ขยัน คนไหนที่ขี้เกียจ  การดูแลเอาใจใส่ลูกน้องจากหัวหน้าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องมีขอบเขต  มีระยะห่างที่พอประมาณ  

       พี่ชายบอกว่าการทำงานต้องมีหลักการ มีระเบียบ รอบคอบ มีสติ ทบทวนการทำงานให้ดี มีบันทึกไว้ทุกครั้ง     ลงวันที่กำกับ และการส่งเรื่องให้ใครต่อต้องมีลายมือรับเป็นหลักฐาน เพราะว่างานแต่ละอย่างที่ผ่านออกไป หัวหน้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด เมื่อเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น หัวหน้าต้องแสดงความรับผิดชอบ ไม่ควรตำหนิหรือ  ด่าว่าลูกน้องต่อหน้าคนมาก ๆ เพราะว่าจะทำให้เสียหน้า ลูกน้องเสียใจ หัวหน้าก็จะเสียหน้าด้วยทีี่ดุด่า ตำหนิลูกน้องต่อหน้าคนอื่น การเป็นหัวหน้าคนจะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป รู้จักการให้อภัย มีความเมตตา กรุณา อุเบกขา 

      พี่ชายบอกว่าท่านเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรัก ลูกทำงานให้อย่างตั้งใจและประสบผลสำเร็จ ท่านยกย่อง เชิดชูลูกน้อง และรักษาลูกน้องให้อยู่กับท่านได้นาน ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า คนที่ได้ท่านเป็นหัวหน้า โชคดีมากๆ ท่านบอกว่าหัวหน้าจะต้องเรียนรู้หลักวิชาการบริหารงานบุคคล บริหารงาน รู้จักเป้าหมายขององค์กร ทำให้ได้ผลงานตามเป้าหมายขององค์กร มีตัววัดที่ชัดเจน และต้องสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร   

       พี่ชายใจดีสอนน้องสาวหลายเรื่องมาก ๆ พี่ชายสอนให้รู้จักการบริหารงาน รู้จักการทำงาน เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีบทบาทเป็นนลูกน้องมาก่อนถึงจะได้เป็นหัวหน้า  หัวหน้าอยากได้ลูกน้องที่ดี การเป็นลูกน้องที่ดีจะต้องทำอย่างไร พี่ชายบอกว่าให้น้องไก่คิดง่ายๆ  ว่าเมื่อเรามีความรู้สึกว่าไม่อยากให้หัวหน้าปฏิบัติกับเราอย่างไร น้องไก่ในฐานะหัวหน้าก็ไม่ควรที่จะปฏิบัติกับลูกน้องเช่นกัน  นี่คือสัจจธรรมง่ายๆ ที่หัวหน้าพึงปฏิบัติ 

       บันทึกนี้เป็นบันทึกแรก ที่ได้บันทึกถึงพี่ชายที่เป็นคนเก่งและคนดี  พี่ชายเป็นที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการทำงาน หลักการบริหารงาน การดำเนินชีวิต การจะทำอะไร พี่ชายบอกว่าต้องมีสติ คิดให้ดีก่อนที่จะพูด จะทำอะไร สติต้องมาก่อน น้องอย่าพูดในขณะที่โกรธ ให้มีสติ ความโกรธ  ความโมโห จะทำให้การ กระทำของเราที่แสดงออกมาจะไม่เกิดผลดี  ตัวเราจะหมดคุณค่า ความน่าเชื่อถือ ต้องรู้จักนิ่ง สงบ เก็บความโกรธ ความไม่พอใจไว้ข้างใน     น้องคิดให้ดีและรอบคอบก่อนที่จะพูดทุกครั้ง  และน้องอย่าเก็บคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นมาคิด มาเก็บไว้ในใจให้เกิดความทุกข์  ให้รู้จักปล่อยวาง  รู้จักการให้อภัย ภาวนา พรหมวิหาร 4  ที่สำคัญพี่ชายบอกว่าให้น้องฝึกที่จะเรียนรู้การมีสติทุกครั้ง  มีสมาธิ และทำใจให้สงบ  อย่าคิดไปเอง  ให้ถามให้เข้าใจ อย่าเก็บคำพูดของคนอื่นมาคิด  ถ้าน้องทำได้ก็จะทำให้น้องมีความสุข ไม่เครียด ไม่รู้สึกท้อ น้องจะมีพลังที่จะต่อสู้ต่อไป  

         เมื่อนำมาพิารณาทบทวนแล้วการปฏิบัติของพี่ชาย คำสอน และคำแนะนำที่ได้รับมานั้นเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของ Happy Soul  ของตัวเราเองมากๆ ในการคุยกันแต่ละครั้ง จะมีการพูดถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่า           น้องสาวจะชื่นชมพี่ชายในกิจกรรมที่ทำ น้องสาวก็จะเล่าในเรื่องของการแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเช่นกัน เสื้อผ้าที่มีอยู่ ไม่ใส่แล้ว  น้องสาวก็จะเก็บรวบรวม ซักรีดอย่างดีไปให้นักสังคมสงเคราะห์ ให้ญาติผู้ป่วย ปีที่แล้วซื้อผ้าห่มไปให้คนชรา พี่ชายบอกว่าว่าเสื้อผ้าที่บ้านพี่ชายไม่ได้ใช้ มีเยอะมากๆ  มีแต่ยื่ห้อดี ๆ มีชุดผ้าไหม ชุดทำงาน   พี่ชายบอกว่าถ้าจะขายก็ไม่กล้านำไปขายเป็นมือสอง สภาพยังดีมาก แล้วพี่ชายถามว่าพี่จะทำอย่างไรกับเสื้อผ้าเหล่านี้   ไก่ตอบว่าให้พนักงานที่เงินเดือนน้อย ให้ลูกเมียของพนักงานนำไปใส่ได้ ถ้าเขาต้องการ จะได้ประโยชน์ การให้เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่แล้วเราต้องดูผู้รับด้วยว่าเขาต้องการหรือไม่ เสื้อผ้าที่ให้เหมาะสมกับผู้รับหรือไม่  เมื่อเราเห็นผู้รับนำเสื้อผ้าเราไปใส่เราก็จะมีความสุขที่ได้แบ่งปัน (Happy Heart)  อยากจะบอกพี่ชายอยู่นะ ว่าเสื้อผ้ายี่ห้อดี ๆ      ผ้าไหม ส่งมาให้น้องสาวใส่ไปทำงานก็ได้  แต่ไม่กล้าบอก  

         บันทึกนี้อยากจะขอบคุณพี่ชายคนนี้มาก ๆที่ได้มีโอกาสรู้จักพี่ชาย  ภูมิใจที่ได้มีโอกาสรู้จักกับพี่ชาย ภูมิใจที่ได้เป็นน้องสาวคนดีและคนเก่งของพี่ชาย ขอบคุณคำสอน คำแนะนำดี ๆ ที่ได้ชี้แนะ เมื่อน้องสาวมีปัญหาในเรื่องการทำงาน พี่ชายให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาในเรื่องงาน พี่ชายชื่นชมที่น้องสาวตั้งใจทำงาน และยอมรับที่น้องสาวสัญญาว่าที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวในการทำงาน  ปรับปรุงตัวที่จะรู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนางาน พัฒนาตนเอง ฝึกที่จะมีสติ ฝึกที่จะคิดก่อนที่จะพูด ฝึกการให้อภัย ฝึกที่จะไม่นำคำพูดของคนอื่นมาคิดให้เป็นทุกข์

      พี่ชายจะบอกว่าทุกครั้งว่าให้นึกถึงครอบครัว  แบ่งเวลาการทำงานและแบ่งเวลาในการดูแลครอบครัวให้มีความสุข (Happy family) ให้รักษาครอบครัวไว้ให้ดี น้องยังมีโอกาสที่จะได้รักษาครอบครัว  พี่ชายบอกว่าให้น้องสาวดูแลสุขภาพตนเองด้วย (Happy body ) น้องอย่ามุ่งทำงานอย่างเดียว น้องต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่สบายให้รีบไปหาหมอ น้องต้องดื่มน้ำอุ่นๆ นะ น้องต้องใส่ใจคนในครอบครัวให้มากขึ้น  น้องตื่นขึ้นมาให้ยิ้ม กับคนในบ้านให้ได้ทุกวันถ้าน้องทำได้จะทำให้ชีวิตสมดุล  น้องจะมีความสุขทั้งในการทำงานและชีวิตครอบครัว           

      ข่าวคราวล่าสุดที่ได้คุยกัน ได้ทราบว่าองค์กรของพี่ชายได้รับรางวัลอีกแล้ว ในระดับองค์กร กิจกรรม 5 ส. ดีเด่น  และในระดับของประเทศในด้านของโรงอุตสาหกรรม การจัดการพลังงานที่มีเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม ชุมชุมและการทำประโยชน์ร่วมกัน         

                          

หมายเลขบันทึก: 502340เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2012 12:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2013 21:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (10)

เป็นหัวหน้าดูแลคนนี่ลำบากนะครับ การบริหารจัดการคนต้องใช้หลายศาสตร์

ใช่คะ ยากมาก แต่ก็เป็นความท้าทาย ผู้บริหารระดับกลาง ระดับล่าง จะทำงานยากกว่าผู้บริหารระดับสูงคะ ทำงานให้ถูกใจเจ้านาย ทำให้ได้ใจลูกกน้อง งานสำเร็จตามเป้าหมาย

 • หาพี่ชายที่แสนดีเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมไม่ง่ายเลยค่ะ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้รู้จักคนดี ๆ แบบนี้ ปลื้มมากค่ะ  บุคลิกดูอบอุ่น มีความเป็นผู้นำ และมีจริยธรรมสูงทีเดียวค่ะ
 • แวะมาเยี่ยม และนำบันทึก พร้อมทั้งอนุทินที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วมเสวนามาฝากค่ะ
 • เชิญร่วมเขียนหนังสือจาก Blog สู่ Book "Happy Ba" http://www.gotoknow.org/blogs/posts/503968
 • http://www.gotoknow.org/journals/entries/116209
 • http://www.gotoknow.org/journals/entries/116211
 • เรื่องร่วมกิจกรรมเขียนหนังสือ Happy Ba ใกล้หมดเขต ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้แล้วค่ะ แต่หากไม่ร่วมกิจกรรมนี้ ก็ไม่เป็นไรนะคะ 
 • ที่เรียนให้พี่ไก่ทราบก่อน เพราะการเข้ามาในวงเสวนา Happy Ba หลายท่านจะลงบันทึกพื้นที่ความสุขของตนเองไว้แล้ว (ใส่คำสำคัญว่า Happy Ba) จึงมีประเด็นแลกเปลี่ยนร่วมกันค่ะ
 • หากพี่ไก่ร่วมวงเสวนาแล้วเป็นผู้ฟัง โดยฟังท่านอื่นแลกเปลี่ยนเป็นหลัก เกรงว่าจะไม่สนุกค่ะ เผื่อจะอยากร่วมวงด้วย  แต่หากว่าอยากฟังในฐานะผู้สังเกตการณ์ก็ไม่เป็นไรนะคะ คุณนุชกับศิลาได้คุยกันไว้แล้วว่ายินดีต้อนรับผู้ร่วมวงเสวนาตามแต่ใจสมัครค่ะ เพียงอยากเรียนให้ทราบแนวทางการเสวนาในเบื้องต้นก่อนค่ะว่าเราคาดหวังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พื้นที่ความสุข" ในกิจกรรม KM หรือในแนวคิด ความเห็นของกัลยาณมิตรแต่ละท่าน เพื่อนำมาบูรณาการร่วมกันค่ะ
 • ขอบคุณพี่และพี่แก้วมากค่ะที่เข้าร่วม และจะให้คนไปรับตอนพี่ ๆ มาถึงนะคะ เรื่องเวลา ใกล้ ๆ จะขอคำยืนยันอีกครั้งค่ะ ในเบื้องต้นทราบแล้วว่าประมาณ ตีสี่ครึ่งค่ะ

ขอบคุณมากคะ อ.ศิลา

       กำลังจะเขียนพอดีคะ ขอร่วมแลกเเปลี่ยนด้วยคะ พี่ไก่ ไม่ขอเป็นผู้สังเกตการณ์ คะ ตอนเย็นเจอพี่แก้วและเล่าให้ฟังเรื่องการเตรียมตัวและให้เขียนบันทึก คะ 
 • พี่ไก่ พูดได้เข้าทางเลยค่ะ พี่นุชกับศิลาไม่อยากให้ท่านใดมาเป็นผู้สังเกตการณ์ จึงต้องให้การบ้านทุกท่านที่มาร่วมค่ะ  แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่คุยกันก็คือว่าหลังจากวันนี้ไป ใครมาเข้าร่วมจะให้เป็นผู้สังเกตการณ์ (หรือไม่ใช่ผู้แลกเปลี่ยนหลักค่ะ) เราจะให้สิทธิ ๑๒ ท่านแรกที่ยืนยันการเข้าร่วมวงเสวนาเป็นตัวชูโรงค่ะ
 • ชอบคุณหลาย ๆ ค่ะ
 • อ้อ บันทึกเก่า ๆ หากเข้า concept "Happy Ba" เพียงแค่ไปใส่คำสำคัญเพิ่มว่า Happy Ba ก็ใช้ได้แล้วค่ะ เวลาค้นหาคำสำคัญ มันจะโชว์ขึ้นมาให้กัลยาณมิตรที่เข้าโครงการหรือผู้สนใจติดตามผลงานพวกเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ

ขอบคุณคะ
พี่กำลังค้นบันทึกเก่าที่เข้าconcept ใส่คำ Happy Ba เข้าไปก่อนแล้วค่อยเขียนบันทึกใหม่่ คืนนี้ กับพรุ่งนี้คะ

เขียนบันทึกใหม่ยังไม่ได้เลยคะ จะทันหรือเปล่าคะ แล้วเปจัดการบันทึกเก่าที่ตรงกับHappy ba ก็แก้ไขไม่ได้

เขียนบันทึก แก้ไขได้แล้ว คะ ระบบการจัดการเปลี่ยนไป ก็คงต้องเรียนรู้อีกมากคะ

ถ้าเข้าแบบ Internet Explore รุ่นเก่า จะเขียนบันทึกไม่ได้ ลองหลายรอบ แต่ถ้าใช้ google chrom เขียนบันทึกได้ คอมพิวเตร์ที่ใช้อยู่โปรแกรมไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท