ความคาดหวังของคุณหมอประเวศ วะสี

โดยส่วนตัวแล้วอ่านงานเขียนของคุณหมอประเวศ วะสีตั้งแต่สมัยเป็นนิสิต ได้แง่คิดดีๆหลายอย่าง

   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">พี่หรอยหรือนาย อนุกูล ทองมี  กัลยาณมิตรที่พัทลุงได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับท่านอาจารย์คุณหมอประเวศ วะสี โดยท่านพูดเรื่องเกี่ยวกับ สิ่งที่นายกคนใหม่ควรทำ  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไว้ในบันทึกแต่พี่หรอยจดมาจากทีวี ผมเลยเอามาเขียนต่อยอด โดยส่วนตัวแล้ว ไม่ได้รู้จักกับคุณหมอเป็นการส่วนตัว แต่ทราบว่าท่านเป็นคนเมืองกาญจนบุรี  ผู้เขียนเขียนบทความเกี่ยวกับการศึกษาโดยใช้บทความของท่านเป็นตัวอ้างอิงและส่งไปให้ท่านอาจารย์หมอประเวศ วะสี ท่านให้ความกรุณา ส่งหนังสือมาให้ 1 เล่ม พร้อมกับเขียนคำพูดที่ประทับผู้เขียนว่า ขอให้อาจารย์มีความสุขความเจริญบนเส้นทางอันประเสริฐนี้ พี่หรอยบอกว่าจดได้ 3 ข้อก็ประทับใจแล้ว ผมเลยเอามาเขียนต่อ</p>     <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">1.                          นายกฯ ต้องมีต่อมจริยธรรมสูง เพราะถ้าต่อมจริยธรรมต่ำบ้านเมืองจะวุ่นวาย พัฒนาไม่ได้ นายกฯต้องเป็นคนซื่อสัตย์ รักคนอื่น เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคนของเพื่อนมนุษย์</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">2.                         การปฏิรูปการเมือง ระบบราชการ ประชาสังคม องค์กรสื่อสาธารณะที่อิสระ ควรมีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองจากทุกฝ่าย มีกระบวนการที่ถูกต้อง</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>    <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">3.                            นายกฯต้องมีความจริงใจ จริงจังในการป้องกันคอรัปชั่น</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">4.                            สร้างเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">5.                            ปลดปล่อยคนทั้งประเทศไปสู่เกียรติ ศักดิ์ศรี ศักยภาพและความสุข</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">6.                        ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นทั้งประเทศ การพัฒนาปัจจุบันกำลังอยู่ในยุควัตถุนิยม บริโภคนิยม เงินนิยม ทำให้คนเห็นแก่ตัว ทอดทิ้งกัน ตัวใครตัวมัน</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">7.                            ควรแก้ไขความรุนแรงใน โดยเฉพาะความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">8.                         ปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในระบบสังคม เพราะระบบกฎหมายเก่าไม่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">9.                            สร้างดุลยภาพและศักดิ์ศรีของไทยในโลกสากล</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal">10.                  เร่งสร้างสมรรถนะของชาติ เพราัะเวลานี้สมรรถนะของชาติต่ำมาก สังคมเต็มไปด้วยคนที่ทำอะไรไม่เป็น ระบบการศึกษาเต็มไปด้วยคนอยากได้ปริญญา แต่ไม่ได้อยากเรียนรู้</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0in 0in 0pt 89.25pt; text-indent: -53.25pt; text-align: justify; tab-stops: list 89.25pt" class="MsoNormal"></p><p align="justify">     ท่่าน พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ท่านกล่าวเสมอว่า คนควรตอบแทนบุณคุณแผ่นดิน ไม่ทราบว่าท่านได้ทำอะไรเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบ้างแล้วหรือยัง </p><p align="justify"></p><p align="justify">    </p><p align="justify"></p><p></p><p>   ขอบคุณพี่หรอยและข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ปีที่ 1 ฉบับ 1011(15885) อังคารที่ 5 กันยายน 2549 หน้า 6</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blog

คำสำคัญ (Tags)#การเมืองไทย#สิ่งที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ควรทำ#ความคาดหวังของคุณหมอประเวศวะสี

หมายเลขบันทึก: 50222, เขียน: 15 Sep 2006 @ 15:24 (), แก้ไข: 24 Nov 2013 @ 21:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

 • ตามเข้ามาอ่านบันทึกดี ๆ ครับท่านดร.ขจิต
 • ตอนนี้นักเรียนขาดเรียนไปนานต่อไม่ค่อยติดเลยครับ
 • สำหรับบทความของท่านอาจารย์หมอประเวศที่ท่านดร.ขจิตแนะนำ ถ้ามี Link อย่างไรช่วยส่งถึงผมด้วยนะครับ
 • ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ
 • ขอพลังแห่งความรู้จงสถิตกับท่านตลอดไปครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับ
 • ลองเข้าไปที่ http://www.prawase.com/ ขอบคุณครับผม
 • อาจารย์เห็นด้วยกับ 10 ข้อนั้นจริงๆ
 • ผมก็ชื่นชมนายกสุรยุทธมาก
 • แต่โลกเสรีฟังดูค่อนข้างจะไม่เข้าใจการเมืองของไทยเรา ดูเหมือนจะถูกลดความน่าเชื่อถือในการลงทุนไปบ้าง
 • ครับผมเองเห็นว่าการปกครองโดยเผด็จการโดยใช้จริยธรรมเป็นตัวบ่งชี้น่าจะดีที่สุดนะครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณครูบัวที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับผม
เขียนเมื่อ 

แวะมาตามอ่านค่ะ  พอถึงประโยคสุดท้ายที่ป๋าเปรมถาม  แล้วก็สะดุ้งว่า ฉันควรไปเขียนวิทยานิพนธ์ตอบแทนแผ่นดินให้เสร็จเสียก่อน แหะ ๆ สวัสดีค่ะ

ณัชร

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับคุณ Nash ปกติผมอยู่ที่
 • khajit's blog
 • จะรีบปั่นงานเหมือนกันครับ

 เรียน อาจารย์ ขจิต  ที่เคารพ

   ก็เพราะท่านนี่แหละครับอาจารย์ ที่ทำให้ผมตัดสินใจเรียนในหลักสูตรนี้ สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อครั้งไปฟังการปฐมนิเทศครั้งแรก ผมจำคำพูดของท่านในวันนั้นไม่ได้ แต่จำความรู้สึกที่ท่านได้ถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ ความรู้สึกที่ทำให้เรารู้จักมีจิตสำนึกต่อตัวเอง สังคม ประเทศชาติ ทำให้ผมตัดสินใจเรียนโดยไม่ได้สนใจปริญญาจริง แต่อยากใด้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนไปถ่ายทอดให้ชุมชนได้รู้สึกเหมือนกับเรา แต่ยอมรับว่าเหนื่อยจริงๆกับการทำให้ชาวบ้านเข้าใจอะไรดีๆซักอย่างที่เป็นเรื่องของจิตสำนึกนี่ ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหน แต่ก็จะพยามให้ดีที่สุดก็แล้วกันครับอาจารย์ ถ้าผมไม่หมดลมเสียก่อน แฮ่ๆๆ ถ้าอาจารย์ผ่านมาแถวโคราช อย่าลืมแวะมาเยี่ยมผมบ้างนะครับ คิดเสียว่ามีลูกศฺษย์เพิ่มอีกคนหนึ่ง

อัครชัย อมัติรัตนะ 

   มหาวิทยาลัยชีวิต  กลุ่มที่ 1 ศูนย์เรียนรรู้ อ.ประทาย โคราช

 

  จริงๆอาจารย์ก็อยู่โคราชใช่มั๊ยครับ ( เปิ่นชมัดเลยผม ) ถ้าอย่างนั้นก็แวะมาแถวประทายบ้างก็ได้นะครับ ไก่ย่างแซบครับ ( ไก่บ้านด้วย )