แนะนำ ศตจ.ปชช ตอนที่ 2

พัช พอช.
คนจนและชุมชนมีพลีงความสามารถในการจัดการปัญหาตัวเองได้
  1.              วันนี้ขอแนะนำ ศตจ.ปชช ต่อเลยนะคะ        คราวนี้มารู้จักโครงสร้างและองค์ประกอบของศตจ.ปชช กัน โดยศตจ.ชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  ศูนย์อำนวนการปฏิบัติการต่อสู้และเอาชนะความยากจนภาคประชาชน  (ศตจ.ปชช) ซึ่งมีผู้แทนภาคประชาชนจากทุกภูมิภาคและประเด็นงานพัฒนาต่างๆ จำนวน  22 ท่าน เป็นกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิในงานพัฒนาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 ท่านเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา โดยมี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและเลขานุการ     โดย มีวิสัยทัศน์         ดังนี้    ภายในปี 2551 คนจนและชุมชนมีพลังความสามารถจัดดการปัญหา และพัฒนาอย่างสอดคล้องกับวิถีชุมขนท้องถิ่น ตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีบทบาทสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เข้าถึงบริการของรัฐอย่างเป็นธรรม                  สำหรับบทบาทหน้าที่ของศตจ.ปชช มีดังนี้     1 ประสานงานและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนทุกระดับ ให้เกิดความเข้มแข็งื มีเอกภาพ ถักทอเชื่อมโยงให้สังคม ชุมชนเข้มแข็ง ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาความยากจน 2)ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ โดยผนึกกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผุ้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ปัญหาความยากจนเป็นเรื่องของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา        3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้และเอาชนะความยากจน       สำหรับในครั้งหน้าจะเล่าต่อ ต่อถึงบทบาทของ ศตจ.ปชช จังหวัด กลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน    และอาจจะต้องขอความคิดเห็นจากผุ้หลักผู้ใหญในจังหวัดนครศรีฯ ในการขับเคลื่อนกลไกนี้ (ปัจจุบันยังไม่ชัดเจนเรื่องการแต่งตั้ง ศตจ.ปชชจังหวัดนคร อยู่ในระหว่างการประสานงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMกับการทำงาน

คำสำคัญ (Tags)#ศตจ.ปชช

หมายเลขบันทึก: 50220, เขียน: 15 Sep 2006 @ 15:15 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ดีจังเลยครับ ที่มีอีกหุ้นส่วนหนึ่งมาร่วมขับเคลื่อนแก้จน...สร้างภูมิคุ้มกันให้กับภาคประชาชน จะคอยติดตามครับ