ดี๋ ดอกมะดัน เข้าโรงพยาบาลกระทันหัน เนื่องจากโรคหอบกำเริบมีอาการช๊อคหมดสติ เหตุมาจากการสุบบุหรี่หนัก ซึ่งในครั้งนี้เป็นหนักกว่า หัวใจหยุดเต้นไปประมาณ 20 นาที สมองขาดออกซิเจนนาน เพราะมาถึงมือหมอช้ากว่าครั้งที่แล้ว เวลาโดนตัวก็จะชักกระตุกเพราะมีอาการเกร็ง หลังจากที่ช็อกหมดสติไปนาน และยังมีอาการชักอยู่เรื่อยๆ คุณหมอจึงพยายามให้พักผ่อน และในขณะนี้คุณหมอยังประเมินอาการไม่ได้