ตั้งแต่วันเสาร์พยายามบันทึกแล้วแต่ไม่ได้ - - ขอทดสอบอีกทีค่ะ