วิวัฒนาการระบบข้าราชการไทย : รู้ไว้ใช่ว่า?


   

>>>

 

วิวัฒนาการของระบบ ข้าราชการของไทย

 

          พ.ร.บ.  2471

 

ขรก.ทั้งหมดอยู่ภายใต้ระเบียบเดียวกัน

 

เลือกสรรผู้มีความรู้ความสามารถเข้ารับ ราชการโดยเสมอภาค

 

ให้รับราชการเป็นอาชีพ

 

ให้ข้าราชการพลเรือนมีวินัย

 

                     พ.ร.บ.2518

 

ใช้ระบบจําแนกตําแหน่ง(position classification)

 

กําหนดระดับตําแหน่ง(ซี)

 

กําหนดบัญชีเงินเดือนตามระดับซี

 

เริ่มงานด้านวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับ HRM/HRD

 

                             พ.ร.บ.2551

 

เน้นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์การบริหาร คนในส่วนราชการ

 

จัดกลุ่มประเภทตําแหน่งตามลักษณะงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม

 

เน้นความสามารถและสมรรถนะของบุคคล

 

เน้นการบริหารผลการปฏิบัติราชการเน้น กระจายอํานาจให้ส่วนราชการ

 

                       เป้าหมายสําคัญ พรบ.พลเรือนฯ51

 

สร้างระบบข้าราชการให้มีประสิทธิภาพ

 

สร้างหลักประกันความเป็นธรรม

 

สร้างระบบการมีส่วนร่วม

 

เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารคน

 

                    สาระสําคัญของการปรับระบบ ราชการใน พ.ร.บ.ฯ2551

 

ระบบข้าราชการที่มีประสิทธิภาพ

 

ปรับปรุงระบบตําแหน่งเป็น 4 กลุ่ม

 

ปรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

ขึ้นเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ตามผลงาน

 

นําสมรรถนะมาใช้ในการบริหารคน

 

หลักประกันความเป็นธรรม จัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ด.)

 

ข้าราชการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ตั้งสหภาพข้าราชการได้

 

ความคล่องตัวในการบริหารคน

 

ปรับบทบาท ก.พ.  และสํานักงาน ก.พ.

 

ส่วนราชการมีอํานาจบริหารคนมากขึ้น อาทิการกําหนดตําแหน่ง

คำสำคัญ (Tags): #ระบบราชการไทย
หมายเลขบันทึก: 501178เขียนเมื่อ 4 กันยายน 2012 21:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 กันยายน 2012 23:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (18)

ขอบคุณทุกท่านครับที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เคยได้ยินหรือเห็นสหภาพแรงงาน ซึ่งอยู่ในสถานประกอบการที่เป็นของเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น สหภาพแรงงานการรถไฟ สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แต่ยังไม่เคยเห็นสหภาพข้าราชการ ขอความรู้จาก ผอ.หน่อยครับว่า มีส่่วนราชการใดที่จัดตั้งแล้ว และเป็นรูปแบบอย่างไร

ขอบคุณทุกท่านที่มาแลกเปลี่บนเรียนรู้และทุกท่านที่ให้ดอกไม้เป็นกำลังใจครับ

ขอขอบคุณ ทุกสิ่งดีๆ ที่มอบให้กับพวกเรา....อย่างสม่ำเสมอ

ขอบคุณ..ที่ให้ความรู้เป็นอาหารสมอง..

ขอคุณครับ ข้าราชการต้องทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน

ขอบคุณทุกท่านที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทุกท่านที่ให้ดอกไม้ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี