นางสาว สมบัติ ประกอบทอง

ครูศรช.วัดสังวรพิมลไพบูลย์
กศน.อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
Usernamenimbanmee
สมาชิกเลขที่162702
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ นางสาว สมบัติ ประกอบทอง

เกิดที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี ขณะนี้พักอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี

การศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

ระดับปวช.ช่างอิเล็คทรอนิคส์ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ระดับปวส.อิเล็คทรอนิคส์สื่อสารที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวันรุ่นที่58

ปริญาตรี.เทคโนโลยี่และนวัตกรรมทางการศึกษาที่สวนสุนันทา

อดีด...เคยทำงานที่บริษัทโซนี่ไทยตำแหน่งหัวหน้าช่างเทคนิคมา 25 ปี

ปัจจุบัน...เป็นครูศรช.วัดสังวรพิมลไพบูลย์ตำบลบางม่วง

คติ...การศึกษาคือรากฐานของชีวิต