องค์ม่อน ธรรมะอารมณ์ดี


Username
dhammaaromdee
สมาชิกเลขที่
115376
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

พระครูปลัดบัณฑิต  อินฺทเมธี  (สิทธิพล)

 

ที่อยู่    วัดสังข์กระจาย วรวิหาร แขวงท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ 

           จังหวัดกรุงเทพมหานคร   ๑๐๖๐๐

           โทร ๐๘-๗๘๑๒-๔๑๙๐, E-mail : [email protected]

            www.dhammaaromdee.com

 

ตำแหน่ง 

เลขานุการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดสังข์กระจาย วรวิหาร

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม

ประธานกรรมการมูลนิธิหลวงปู่แพง จาครโตเพื่อการเผยแผ่ธรรม

 

การศึกษา

ปริญญาตรี       คณะครุศาสตร์  สาขา วิชาการสอนภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม)

                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปริญญาโท       คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  สาขา การวิจัย 

                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ความชำนาญพิเศษ

ออกแบบและเขียนหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาบุคลากร, การออกแบบกิจกรรมค่ายคุณธรรม, ค่ายผู้นำเยาวชน, ค่ายบูรณาการทักษะชีวิต, ค่ายจิตอาสา, แกนนำนักเรียน, ค่ายเยาวชนกลุ่มเสี่ยง. โดยนำธรรมะมาประยุกต์กับวิธีการฝึกอบรมสมัยใหม่. บรรยายธรรมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

งานเขียน

-   ธรรมะอารมณ์ดี  เล่ม ๑   เรื่อง  กระเทาะเปลือกพิธีกรรม

-   ธรรมะอารมณ์ดี  เล่ม ๒  เรื่อง  “ธรรมะประกายสุข”

-   ธรรมะอารมณ์ดี  เล่ม ๓  เรื่อง  "ผ่านทุกข์ ก็เจอสุข"

-   คู่มือวิทยากรอบรมค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-   เขียนบทความใน http://gotoknow.org/blog/dhammaaromdee

 

ผลงาน/ประสบการณ์โดยสังเขป

-          วิทยากรหลักสูตร “ชีวิตเบิกบาน  การงานเป็นสุข”

           จัดโดย สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

-          วิทยากรหลักสูตร “ถักทอสายใย  เติมใจปันฝัน”

           จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-          วิทยากรหลักสูตร “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้โรงเรียน” 

           จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี 

-          วิทยากรหลักสูตร “ธรรมะพลิกชีวิต...พิชิตความสุข”

           จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

-          วิทยากรหลักสูตร “โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ประกอบ

           วิชาชีพทางการศึกษา”   จัดโดย คุรุสภาและสำนักงานพระพุทธศาสนา  

           จังหวัดภูเก็ต

-          พิธีกรรายการ  “ธรรมะอารมณ์ดี”  สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา

           วัดยานนาวา WBTV  ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท