เพลงคุณธรรม 8 ประการ

ทำนอง รำวงลอยกระทง

 

ขยันกันนะน้อง                      ประหยัดต้องตั้งใจจริง

ซื่อสัตย์ไว้ชายหญิง                วินัยกันจริง เป็นคุณธรรม

คุณนะทำคุณนะทำ                  คุณธรรมคุณธรรม

คุณนะทำกันแล้ว

ขอเชิญน้องแก้วมาร่วมทำดี

สุภาพ สะอาด สามัคคี            สุภาพ สะอาด สามัคคี

คุณธรรมดีที่มีน้ำใจ                  คุณธรรมดีที่มีน้ำใจ