จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับหลาย ๆ ประเทศ เช่น  สิงคโปร์  ชิลี   ห้วข้อหนึ่งในข้อตกลงนั้นคือ  การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่น

 

การที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเจราเขตการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกา  จึงเป็นที่น่าเชื่อว่าจะต้องมีเรื่องการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในแบบพิเศษเหล่านี้ด้วย

ครื่องหมายในลักษณะนี้ได้แก่  เสียงที่ใช้ในการโฆษณาของ  INTEL  เสียงของรถไอศครีม    หรือเสียงของสิงห์โตคำราม ในช่วงที่เป็นไตเติ้ลของภาพยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าที่เป็นกลิ่นนั้น ได้แก่  ลูกเทนนิส  ที่มีกลิ่นหญ้าซึ่งตัดใหม่ ๆ  เป็นต้น แต่หากเมื่อพิจารณาจากลักษณของเครื่องหมายประเภทนี้   เป็นที่สงสัยว่า  การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าชนิดนี้จะมีลักษณะอย่างไร? ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามต่อไป