การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่น สามารถทำได้อย่างไร?

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา เป็นหัวข้อหนึ่งในการเจราเขตการค้าเสรีระหว่างไทย กับ สหรัฐอเมริกา

จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับหลาย ๆ ประเทศ เช่น  สิงคโปร์  ชิลี   ห้วข้อหนึ่งในข้อตกลงนั้นคือ  การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่น

 

การที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเจราเขตการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกา  จึงเป็นที่น่าเชื่อว่าจะต้องมีเรื่องการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในแบบพิเศษเหล่านี้ด้วย

ครื่องหมายในลักษณะนี้ได้แก่  เสียงที่ใช้ในการโฆษณาของ  INTEL  เสียงของรถไอศครีม    หรือเสียงของสิงห์โตคำราม ในช่วงที่เป็นไตเติ้ลของภาพยนต์ ส่วนเครื่องหมายการค้าที่เป็นกลิ่นนั้น ได้แก่  ลูกเทนนิส  ที่มีกลิ่นหญ้าซึ่งตัดใหม่ ๆ  เป็นต้น แต่หากเมื่อพิจารณาจากลักษณของเครื่องหมายประเภทนี้   เป็นที่สงสัยว่า  การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าชนิดนี้จะมีลักษณะอย่างไร? ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทรัพย์สินทางปัญญา

คำสำคัญ (Tags)#ทรัพย์สินทางปัญญา#เครื่องหมายการค้า#เครื่องหมายการค้าเสียง#การเจรจาfta#เครื่องหมาการค้ากลิ่น

หมายเลขบันทึก: 50071, เขียน: 14 Sep 2006 @ 14:19 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 17:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ลองค้นบทบัญญัติของกฎหมายอเมริกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาดูหน่อยได้ไหมคะ อยากเห็นค่ะ

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้กรุณาเข้ามาชี้แนะและเสนอแนะแนวทางในการค้นคว้าครับ

 

สำหรับบทบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่น   จะอยู่ในกฎหมาย หมวด  15  usc หรือที่เรียกกันว่า Lanham Act of  1946  ข้อ 1127  ซึ่งเป็นบทนิยามของเครื่องหมายทีจะได้รับความคุ้มครอง โดยกำหนดไว้ดังนี้

 

The  term " trademark "  includes  any  word, name, symbol,or device,or  any combination thereof-

(1) used  by  a  person, or

(2) which a person has  a bona  fide   intention  to  use   in  commerce  and  applies  to  register  on  the  principle  register  established  by this  chapter,  to  identify  and  distinguish  his  or her  goods ,including  a unique  service,  from  the  services  of  orthers and  to  indicate   the  source  of  the  service, even  if  that source  is  unknow.

ซึ่งแปลความได้ว่า

  เครื่องหมายการค้า  หมายรวมถึง  คำใด ๆ,ชื่อ,สัญลักษณ์หรือรูปประดิษฐ์หรือสิ่งเหล่านี้รวมกัน  ใช้โดย

(1) บุคคล หรือ

(2) บุคคลซึ่งมีเจตนาที่สุจริต  มุ่งประสงค์จะใช้ในทางการค้าและจดทะเบียนในหลักตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้  เพื่อที่จะใช้เป็นที่หมายในการสังเกตว่าเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าของตนแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าของบุคคลอื่น  และเพื่อบ่งชี้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้านั้นมีแหล่งกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน

เมื่อพิจารณาจากบทนิยามของเครื่องหมายดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าไม่มีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเสียงและกลิ่น  สามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้า  แต่เมื่อพิจารณาจากคำ  " สัญญลักษณ์และรูปประดิษฐ์"(Symbol หรือ Device ) ซึ่งกินความกว้าง  ทำให้เกิดปัญหาการตีความว่า  คำดังกล่าวจะครอบคลุมถึงเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่นด้วยหรือไม่  แต่เมื่อพิจารณาจากรายงานของสภาสูงแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่มีความเห็นว่า  คำ System  และ  Device นี้ไม่ตัดสิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสี  รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ และเสียง  ซึ่งต่อมา  ศาลแห่งสูงแห่งประเทศสหรัฐฯได้ตีความคำดังกล่าวไว้ในคดี  Qualitex  Co. vs  Jarcobson  Products Co.  ไว้ว่า  สีสามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้  โดยศาลได้ตีความในลักษณะขยายความของคำว่า สัญลักษณ์ (Symbol) ว่า  หมายถึง  เครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์ใด ๆ ที่มีผลในทางการค้ากับผู้บริโภค

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว  ทำให้มีการตีความคำว่า สัญญลักษณ์  ให้หมายรวมถึงเสียงและกลิ่นด้วย

ต่อมาสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา   ได้ออกกฎเกณฑ์สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่น  ดังนี้คือ

1 ผู้ขอจดทะเบียนต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษ  ( Graphically)  เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนนั้นมีลักษณะเป็นเครื่องหมายที่สามารถใช้เป็นที่หมายในการสังเกตจดจำ  และแยกความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

2 เครื่องหมายที่เป็นเสียงและกลิ่น นั้นต้องไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน  กล่าวคือเสียงและกลิ่นนั้น  ต้องไม่ใช่เสียงและกลิ่นที่เกิดจากสภาพของสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน  เช่นต้องไม่ใช่เสียงของเครื่องยนต์ ในกรณีที่ยื่นขอจดทะเบีบนกับสินค้าเครื่องยนต์ หรือ ต้องไม่ใช่กลิ่นหอมของน้ำหอม  เป็นต้น

มู
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

รุ่นพี่ผม ทำวิทยานิพนธ์ เรื่องนี้ด้วย