รสพร แต่รุ่งเรือง : ความประทับใจที่มีต่ออาจารย์นพ

อาจารย์นพมีวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์

       จำได้ว่ามีโอกาสได้คุยกับอาจารย์นพครั้งแรกตอนสอสัมภาษณ์เข้าเรียนปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ การสอบในครั้งนั้นก่อนเข้าสอบรู้สึกเครียดกลัวจะตอบคำถามไม่ได้แต่เมื่อเข้าไปสอบสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คืออาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ซึ่งท่านหนึ่งคืออาจารย์นพมีความเมตตามากคำถามไหนที่เราตอบไม่ได้ท่านก็พยายามอธิบายให้เราเข้าใจและถามคำถามใหม่เพื่อให้เราตอบได้ ทำให้รู้สึกสบายใจและไม่เครียด ซึ่งการสอบในครั้งนั้นก็สำเร็จลงด้วยดี 

         จนมีโอกาสได้เจอ และรู้จักอาจารย์นพมากขึ้นตอนเรียนวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน อาจารย์นพมีวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนทุกครั้ง แม้กระทั่งในการสอบเก็บคะแนน นักศึกษาก็มีส่วนร่วมกับอาจารย์นพในการให้คะแนนเพื่อนนักศึกษาซึ่งการสอนของอาจารย์นพเป็นวิธีการสอนที่ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองในหลายๆ ด้านไม่เพียงแต่ในด้านการศึกษาเท่านั้นซึ่งนับเป็นความมีวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของอาจารย์นพในการพัฒนานักศึกษา

โดย นางสาวรสพร แต่รุ่งเรือง

นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาจารย์นพในสายตาของลูกศิษย์



ความเห็น (0)