กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่แสดงความยินดีกับ ครูเต้ย

โดย ท่าน คำสิงห์ ศรีนอก (ลาวคำหอม) เป็นประธาน  ภาพ ใน เวบไซด์

http://photos.yahoo.com/wattana44