เพิ่งอัพโหลดภาพวาดการ์ตูนการละเล่นเด็กไทยค่ะ http://www.gotoknow.org/media/folders/199366

Tiny_look-ding Tiny_tor-ka Tiny_tee-wong-lor Tiny_deun-kala Tiny_telephone-can Tiny_chak-ka-yeu  

ภาพวาดเหล่านี้ เป็นภาพที่ลูกสาวคนโตวาดให้ช่วงที่ลูกเรียนอยู่ชั้นประถมปลาย เนื่องจากเป็นภาพเก่า บางภาพแสกนไม่ใคร่ดี จึงมีการแตกลายงาบ้าง ภาพดำไปบ้าง

จึงเห็นว่าน่าจะนำการลอกภาพวาดลายเส้นลงควบคู่กันไปด้วย ซึ่งวิธีการลอกภาพลงกระดาษนี้เคยเสนอไว้แล้วในในเวบของ portal ซึ่งเป็นเวบไซด์ในเครือข่ายของ gotoknow ต่างออกไปเพียงเป็นการลอกภาพดอกไม้เท่านั้น http://portal.in.th/nadrda/pages/13850 

เผื่อว่าบางท่านอาจต้องการภาพที่เหมือนต้นฉบับ แบบ ... ไม่มีริ้วรอยน่ะค่ะ

 

http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/583/709/original

_CCDeunkala.JPG

ภาพวาดลายเส้นเหล่านี้ เคยนำไปเป็นแบบสำหรับเพ้นท์โคมไฟ ผลสำเร็จน่าเอ็นดูดีค่ะ