นิทรรศการงานมหกรรมยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน

8 กันยาวันการศึกษานอกโรงเรียน
 • ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2549 สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดงานมหกรรมยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันที่ 8 กันยา เป็นวันการศึกษานอกโรงเรียน
 • กศน.เกาะคาได้รับการติดต่อจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปางให้ไปจัดนิทรรศการการนำยุทธศาสตร์การศึกษานอกโรงเรียนข้อที่ 2 ไปดำเนินการ คือยุทธศาสตร์ ตอบโจทย์ในใจผู้เรียน โดยนำเอากระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนตามทุ่งขามโมเดลไปนำเสนอ
 • การจัดนิทรรศการครั้งนี้ทีมงานกศน.เกาะคาทั้งหมด 14 คนได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำชุดนิทรรศการประกอบไปด้วย
  • 1.ผังชุมชนทุ่งขาม
  • 2.ทุ่งขามโมเดล
  • 3.แผนชุมชนทุ่งขาม
  • 4.แผนปฏิบัติการความต้องการทางด้านอาชีพ สวัสดิการสังคมและสุขภาพอนามัย และแผนปฏิบัติการความต้องการทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม
  • 5.หน่วยการเรียนรู้สะสมหน่วยกิตด้านอาชีพ และหน่วยการเรียนรู้สะสมหน่วยกิตด้านสวัสดิการสังคมและสุขภาพอนามัย และศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
  •  6.การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิต
  • 7.ชุมชนแห่งการเรียนรู้บ้านทุ่งขาม นอกจากนั้นเราได้จัดเตรียมเอกสารแผ่นพับทุ่งขามโมเดล และหลักสูตรไปแจกด้วย ทีมงานเราได้แบ่งหน้าที่ในการนำเสนอตามจุดชุดนิทรรศการแต่ละชุด
 • นอกจากนั้นเรายังมีเอกสารเช่น
  • หลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิตหน่วยการเรียนรู้สะสมหน่วยกิต:บ้านทุ่งขาม 5 หลักสูตร
  • แผนการจัดการเรียนรู้ฯ และ
  • คู่มือการวัดผลประเมินผลให้ผู้สนใจได้ดูเป็นตัวอย่างได้
  • สำหรับชุดความรู้ที่ครูได้รวบรวมไว้เราก็เอาไปวางนำเสนอด้วยเช่นกัน แต่เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เนื่องจากมีผู้สนใจขอไปศึกษาทำให้ไม่สามารถนำเสนอตลอดงานได้
 • ชุดนิทรรศการบ้านทุ่งขามของเราได้รับความสนใจมากเนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่แปลกแหวกแนว ยังไม่มีสถานศึกษากศน.ที่ไหนจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ ดังนั้นจึงมีผู้สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากเป็นพิเศษ
 • มีผู้ลงชื่ออยากได้หลักสูตร แผน และคู่มือไว้มาก ทางกศน.เกาะคาก็จะจัดส่งไปให้ตามความประสงค์ทุกคนเลยค่ะ โดยเราจะจ้างสำนักพิมพ์ดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ต่อไปค่ะ
 • ในงานนี้ทีมงานของเราได้พบกับคุณจำนง หนูนิล จากศบอ.เมืองนคร และคุณอาทิตย์ จากสคส.ด้วยต้องขอบพระคุณทั้ง 2ท่านในคำแนะนำเรื่องการจัดการความรู้ค่ะ
 • การเรียนรู้จากการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มาชมนิทรรศการของเรานั้นมีคุณค่ามากมายมหาศาล ได้แนวคิดต่าง ๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ สามารถนำเอาไปประยุกต์ และเติมเต็มในสิ่งที่เรายังขาดได้มากทีเดียว

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

9 กันยายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปาง

คำสำคัญ (Tags)#การแลกเปลี่ยนเรียนรู้#ทุ่งขามโมเดล#การเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิต

หมายเลขบันทึก: 50007, เขียน: 14 Sep 2006 @ 01:03 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 19:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)