แฮ่กึ้น และ หอยจ้อ

ของฝาก "ฅนคอเดียวกัน" ที่น่าหาไว้ติดมือ อยู่ถนนเขื่อนธานี

ร้านเลียงฮวดเฮง ขายอาหารและมีของฝากที่น่ารับประทานครับ

ราคาแพ๊คละ ๑๐๐ บาท ครับ มีทั้งห้อยจ้อปู แฮ่กึ้นปลา และ ล่าสุด แฮ่กึ้นเจครับ ท่าน BeeMan บริโภคได้แต่ต้องทอดก่อน

JJ