JJ_Tracer ของฝากฅนรู้ใจ

 มาเยี่ยมยามและสร้างเครือข่าย สร้างทีมงาน "คุณอำนวย" ให้ชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนกลับพวกเราจัดหาของฝากเล็กๆนอยๆแต่เปี่ยมไปด้วยพลังให้กับทีมงานชาวมอดินแดง ประเภท "ฅนคอเดียวกัน"

 ร้านตองหนึ่ง ของฝากที่ขอแนะนำ หมูยอพริกไทรสเด็ดห่อด้วยใบตองหอมกลุ่น นึ่งใน Microwave หรือ ทอดชิ้นหนาๆ

ภาพที่ ๑ หน้าร้าน จัดระเบียบด้วย ๕ ส หรือเปล่านา

ภาพที่ ๒ ไส้กรอกน่าทานครับ

ภาพที่ ๓ หมูยอแท่งใหญ่ ๓๐ บาท แท่งเล็ก ๒๐ บาท

ภาพสุดท้าย ท่านเจ้าของร้านกำลังตักหมูเค็มสามขีดครับ ทานกับข้าต้ม แซบหลายครับ

JJ