รับธงชัยปีปฎิรูปการเรียนการสอน

ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน
  • วันที่ 7 กันยายน 2549 เป็นวันที่พวกเราชาวกศน.เกาะคา ปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ให้ได้รับธงชัยปีปฏิรูปการเรียนการสอน ในฐานะที่กศน.เกาะคาได้จัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ปรับการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิตหน่วยการเรียนรู้สะสมหน่วยกิต ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่
  • 10.00น. ประธานในพิธี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.รุ่ง แก้วแดง) มาถึงงานมหกรรมยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน ณอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน(ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์) กล่าวรายงาน
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นได้มอบธงชัยปีปฏิรูปการเรียนการสอน และมอบรางวัล ผู้ผ่านการประกวดเรียงความ "รักพ่อ....ต้องพอเพียง"
  • ดิฉัน เป็นคนแรกที่ขึ้นไปรับธงชัยปีปฏิรูปการเรียนการสอน มีสถานศึกษาที่ได้รับธงชัยฯทั้งหมดมี 5 สถานศึกษาด้วยกัน
  •  หลังจากนั้นท่านดร.รุ่ง แก้วแดง ได้บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้แนะนำว่าการจัดการศึกษาในชุมชนนั้น สิ่งแรกที่ควรคำนึงคือ ให้จัดในสิ่งที่ชาวบ้านมีความต้องการโดยเน้นในเรื่องอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเชิญชวนให้พัฒนาทางด้านอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้กับผู้เรียน ส่วนการเรียนรู้ในเรื่องอื่นก็จะตามมาเอง กศน.ก็ต้องคิดหารูปแบบนำเอาสิ่งที่ชาวบ้านได้เรียนรู้ในด้านอาชีพ มาสะสมหน่วยการเรียน หาวิธีการให้ผู้เรียนสามารถนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มายกระดับการศึกษาให้กับผู้ที่อยู่ในชุมชนต่อไป ในชุมชนก็จะมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นความสนใจของชาวบ้านในการพัฒนาอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเอง จนกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด
  •  สิ่งต่าง ๆ ที่ดร.รุ่ง แก้วแดง ได้บรรยายก็คือ เรื่องราวที่กศน.เกาะคาได้พยายามดำเนินการที่บ้านทุ่งขามมาเป็นเวลา 1 ปีเต็ม จนได้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิตหน่วยการเรียนสะสมหน่วยกิต 5 หลักสูตรตามกลุ่มอาชีพที่ชาวบ้านทุ่งขามต้องการพัฒนาอาชีพ ซึ่งเป็นที่มาทำให้เรากศน.เกาะคาได้รับธงชัยปีปฎิรูปการเรียนการสอนในวันนี้

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

7 กันยายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปาง

คำสำคัญ (Tags)#ปฏิรูปการเรียนการสอน#การเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิต

หมายเลขบันทึก: 50002, เขียน: 13 Sep 2006 @ 23:55 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 22:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

จำผมได้ไหมเนี่ย  

มาทักทายครับ