สิ่งที่จะพบได้ในธุรกิจบริการที่ล้มเหลวและล้าหลังนั้น เป็นสิ่งที่ผู้บริหารหลาย ๆ ท่านมองข้ามไป ซึ่งมีหลัก ๆ อยู่ 2 ประการด้วยกันครับ

  1. พนักงานที่ถูกบรรจุให้รับหน้าที่ให้บริการลูกค้าโดยตรง มักมีตำแหน่งต่ำที่สุด   เงินเดือนต่ำที่สุด และมักเป็นพนักงานที่บรรจุใหม่ และในที่สุด คนตัวเล็ก ๆ หน้าใหม่ ๆ เหล่านั้นเพียงไม่กี่คน ก็สามารถทำลายชื่อเสียงของกิจการขนาดใหญ่ กิจการที่มีชื่อเสียงที่สั่งสมมาเป็นเวลานานนับสิบนับร้อยปีลงในเวลาอันนั้น ๆ ได้อย่างไม่ยากเย็น
  2. พนักงานตำแหน่งอื่น ๆ หรือพนักงานสนับสนุน (Supporting Staff) ที่ไม่มีหน้าที่ได้บริการลูกค้าหรืออาจไม่ได้สัมผัสกับลูกค้าโดยตรง คือ บุคคลที่ถูกมองข้ามและไม่เคยได้รับการฝึกอบรมให้รู้จักการให้บริการที่น่าประทับใจเลย