ฅน กำลังสอง

 สองท่านมาเยี่ยมยามทีมงาน KKU_KM บ่ายวันนี้ที่ศูนย์บริการวิชาการ ท่านเอื้อรังสรรค์ ฝากเสื้อให้เป็น Presenter ด้วยครับ

 

 ท่านใดครับ ลองทบทวน Tacit Knowledge ของ "ฅนกำลังสอง"

 ท่านคือใคร มีอะไรเป็นเรื่องเด่นของ "ฅนกำลังสอง" ครับ

JJ