ชุมชนข่าวดี (Good News CoP)

  ติดต่อ

  ชุมชนข่าวดี ผ่านการเขียน Blog  

             จาก weekly meeting สคส. วันนี้ มีวาระหนึ่งที่ อ.วิจารณ์ เสนอขึ้นมาซึ่งถือว่ามีประโยชน์และเป็นอีกก้าวหนึ่งของการทำงานของ สคส. คือการริเริ่มทำ "ชุมชนข่าวดี" โดยผ่านการเขียน Blog  วาระนี้ทำให้บรรยากาศในที่ประชุมมีความคึกคักและทุกคนเห็นชอบกับประเด็นนี้มาก   แล้วได้ระดมความคิดกับคำว่า "คุณค่าของการมีชุมชนข่าวดี"  เป็นอย่างไร  ซึ่งดิฉันสรุปประเด็นจากที่ประชุมได้ดังนี้

  • ข่าวดีคือข่าวด้านบวกและทำให้กระตุ้นการกระทำด้านบวก
  • ข่าวดีควรจะเขียนมากกว่า product ควรบอกถึงกระบวนการ และกระบวนการดีๆ นั้นใครทำ ดีอย่างไร และเป็นประโยชน์ต่อใคร        
  • เป็นข่าวที่ให้ความรู้สึกดีและต้องเขียนในลักษณะที่คนอื่นเอาไปใช้ต่อได้
  • เป็นการนำเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเล่าสู่กันฟัง ทั้งจากตัวผู้เขียนเองและจากการที่ได้รับทราบ รับฟัง มา
  • เป็นการชูสิ่งดีๆ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนนำไปปฏิบัติได้
  • การมีชุมชนข่าวดีในบ้านเมืองเราเป็นการลดการผูกขาดการเป็นผู้ส่งสารที่อยู่แค่สื่อมวลชนอย่างเดียว แต่กลายเป็นคนเล็ก คนน้อยที่ทำอะไรดีๆ ไว้มากมาย และทำให้เป็นช่องทางในการเผยแพร่และการเพิ่มพื้นที่ในการเอาน้ำดีไล่ข่าวไม่ดี
  • ในส่วนของคนเขียน คนเขียนจะได้ฝึก ย้ำทำ ย้ำคิด การทำบ่อยๆ เป็นการสะท้อนวีธีคิดและเตือนตัวเองว่าต้องให้เอาสิ่งดีๆ ขึ้นมา  เป็นเหมือนการฝึกปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้ใจตัวเองบริสุทธิ์ขึ้น มองในแง่บวกเก่งขึ้น
                

          นี้เป็นประเด็นบางส่วนที่พวกเรา สคส. ช่วยกันคิดจากที่ประชุม......และเมื่อชุมชนข่าวดีนี้ดำเนินไประยะหนึ่ง เราอาจจะมีกำลังใจหรือแรงจูงใจเล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้เขียนข่าวดีๆ เหล่านั้น เช่น ได้เป็น Good News of The Month !!!.........ซึ่งดิฉันถือว่านี้เป็นความดีเล็กๆ น้อยๆ ที่น่าภูมิใจสำหรับคนเขียนข่าวดีๆ...ที่ควรได้กับการยกย่อง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน UraiMan

หมายเลขบันทึก: 50001, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:53:55+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#kmi#ชุมชนข่าวดี#goodnews#good_news

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)