• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

สอนเด็กให้คิดเป็น

  ทำไมต้องสอนเด็กให้คิดเป็น  

ครูต้องสอนเด็กให้คิดเป็นเพราะ

1. การเปลี่ยนแปลงของสังคมจากยุคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคข่าวสารข้อมูลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คนจึงต้องรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้สามารถเลือกรับข่าวสารข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีประโยชน์

2. การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์หรือฐานคิดในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางมาเป้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็ฯศูนย์กลางทำให้นักเรียนต้องใช้ความสามารถและการคิดวิเคราะห์  การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนให้คิดเป็นมากขึ้น

3. กระแสโลกาภิวัฒน์ ทำให้คนไทยต้องแข่งขันกับคนในสังคมโลกจึงต้องจัดการศึกษาเพิ่อเพิ่มสมรรถภาพคนไทยให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองมากขึ้น

4. ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการทำให้คนมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมองมากขึ้น และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการคิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): km การจัดการการเรียนรู้ 
  หมายเลขบันทึก: 50004
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)