JJ2012V8_12 Gotoknow เครื่องมือการบริหารจัดการพลังงาน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Gotoknow เครื่องมือทาง Social Network เพื่อการพัฒนาพลังงาน

        สดสด จากเมืองกาญจนบุรี หลักสูตรการบริหารจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหาร บริหารหลักสูตร โดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ อดีตรองเลขาธิการ กพ โดยเป้าหมายเพื่อนำประสบการณ์ของทีมงานนักบริหาร ของกระทรวงพลังงานมาผนึกกำลัง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีทั้งแรงผลักและแรงต้าน การบริหารยุคใหม่ต้องใช้วิธีการยุคใหม่ โดยนำค่านิยมของกระทรวงพลังงาน คือ Double C-T คือ Citizen Center มุ่งเน้นประชา กล้าคิดสร่างสรรค์ Think out of the box เชื่อมั่นว่าทำได้ Can-Do Attitude และ ร่วมใจเป็นทีม

        การจัดการความรู้ เป็น เครื่องมือตัวหนึ่งที่ทางทีมงาน ดร.สมโภชน์ นพคุณ และ อาจารย์ ดร.กระจ่าง พันธุมนาวิน(ภาพล่างซ้าย) ให้ JJ เล่าประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

        Gotoknow เป็น Social Network ที่จะมาเสริมแรงให้ค่านิยม และ เป้าหมายในการบริหารพลังงานของประเทศได้อย่างยางยืน โดย หลังงานจังหวัดหากเชื่อมโยงร้อยเรียงนำความรู้รอบด้าน ทำงานอย่างมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และ เน้นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเรา

      บ่ายนี้ JJ จะร่วมอภิปราย ในประเด็น ความตื่นตัวของภาคประชาชน แหล่งข้อมูล ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ Gotoknow ซึ่งเป็น Social Network ที่กำเนิดมาช่วง UKM เมื่อราวปี ๔๘ น่าจะเป็น กรณีศึกษา ครับ

JJ2012

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ที่ช่วยเชื่อมโยงเครือข่าย GotoKnow

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน อาจารย์ จัน คู่ ชัย ที่นับถือ

  • ยินดี ครับ เพราะ 
  • Brand Values ของชาวกระทรวงพลังงาน ท่านเน้น มีความรู้รอบด้าน G2K น่าจะช่วยเสริมแรงท่านได้ครับ

เรียนอาจารย์ JJ มาประชุมไกล้ ม.บูรพา กับนักพัฒนาบุคคลากรสสจทั้งประเทศ...

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผู้เฒ่า ช่วงนี้ เดิน เช้า สาย บ่าย ไปช่วยบริการวิชาการที่อื่นครับ 

หมายเลขบันทึก

499520

เขียน

21 Aug 2012 @ 11:59
()

แก้ไข

12 May 2013 @ 09:18
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 8, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก