ตรวจบล็อก (๒) : ทีมคนน้อยกับทีมคนมาก ทีมไหนจะได้เปรียบ?

beeman 吴联乐
ทีมที่มีการทำงานเป็นทีม จะประสบความสำเร็จครับ

    ต่อไปเป็นการตรวจบล็อกอีก 6 กลุ่มครับ ไล่ไปตามลำดับ ตั้งแต่กลุ่ม ๑ ไปครับ กลุ่มนี้มีสมาชิก 7 คน มี ธีรภัทร เหลืองศุภบูลย์ เป็นหัวหน้ากลุ่ม รายละเอียดของกลุ่มเป็นดังตารางครับ

ที่

ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อบล็อก

จำนวนบันทึก

นามแฝง 

1

เกรียงไกร งานดี B-Boy ผึ้งน้อยมหัศจรรย์

9

ก้านกล้วย

2

ธีรภัทร เหลืองศุภบูลย์ ผึ้งน้อย

13

Orchidman

3

ศุภลักษณ์ กลิ่นแย้ม เรียนเรื่องผึ้ง

11 บันทึก
10 ยล็อก

ส้ม

4

ดวงกมล รอดสุข pambee  

11

ป๋อมแป๋ม

5

ศุภร จตุพรอุดมชัย ผึ้งน้อย ม.น.

10

miaoqing

6

ระพีพรรณ แดง"ธสง เรียนผึ้ง

11

ผึ้งแก้ว

7

น้ำผึ้ง คำแร่ apiculture

15 บล๋อก
15 บันทึก

Miss nampheung aor kamrae

 NT.

ชาย 2 หญิง 5 รวม 7 คน

5+25 บล็อก

58

av. 8.3 บันทึก
   

ข้อมูล 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 6.35 น.

   
 • งานรายบุคคล ทำได้ดี และทำเป็นชุดแรกๆ แต่งานกลุ่มยังไม่เกิด Synchronization ดีครับ
 • มี 1 คนไม่มีภาพเจ้าของบล็อก
 • มี 2 คนเปิดบล็อกมากเกินไป 10 และ 15 บล็อก ตามลำดับ
 • ขยันบันทึกทั้งกลุ่มได้ บันทึกเฉลี่ย 8.3 บันทึก/คน ครับ

*****************************************

     ต่อไปเป็นกลุ่ม ๒ ครับ กลุ่มนี้มีมากหน่อย 10 คน มี น.ส.สรัสวดี โรจนกุศล เป็นหัวหน้ากลุ่ม ค้นหารายชื่อที่ทำบล็อกมาแสดงได้ 9 คน ครับ ดังรายละเอียด

  

ที่

ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อบล็อก

จำนวนบันทึก

นามแฝง 

1

อาทิตยา พรหมคำอ้าย ความรู้ทั่ว ๆ ไป

15

น.ส. อาทิตยา - พรมคำอ้าย

2

สรัสวดี โรจนกุศล เด็กเรียนผึ้ง

 21

น.ส. สรัสวดี โรจนกุศล  

3

ราชันย์ เจียมศิริ คนเรียนผึ้ง

11

นาย ราชันย์ - เจียมศิริ

4

กิตติพงษ์ โนรัมย์ การเดินทางของชีวิต

8 บล็อก
9 บันทึก

นายกิตติพงษ์  

5

นิการณ์ เทพวัง ผึ้งน้อย

25

ข้ารักเอ็ง  

6

เสาวลักาณ์ พลอยงาม คนเรียนผึ้ง

13

เด็กชล Apiculture

7

พัทธชัย ปิ่นนาค เจอผึ้ง

3 บล็อก
6 บันทึก

Botanist

-

กิตติพงษ์ โนรัมย์ ปรัชญาการดำเนินชีวิต    

8

ไปรมา นาคะสุรกุล พรุ่งนี้แล้วสินะสอบเลี้ยงผึ้ง

12

The Kop

9

สุทวัฒน์ มูลทะสิน เกี่ยวกับผึ้ง

1

เด็กเหนือ

10

กฤษฎา ใจมัง  -  -  -

 NT.

ชาย 6 หญิง 4 รวม 10 คน

7+11 บล็อก

113

av. 11.3 บันทึก
   

ข้อมูล 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 9.51 น.

   
 • งานรายบุคคลทำได้ดีพอใช้
 • มี 2 คนไม่ผ่านเกณฑ์ คือมีแค่ 1 บันทึก, และ 1 ใน 2 คน ใช้ Keyword ไม่ดี จึงไม่พบบันทึก
 • มี 1 คนไม่มีภาพเจ้าของบล็อก
 • มี 2 คนเปิดบล็อกมากกว่า 1 บล็อก และมี 1 คนเปิดบล็อกมากเกินไป คือ 8 บล็อก
 • ขยันบันทึกทั้งกลุ่มได้ บันทึกเฉลี่ย 11.3 บันทึก/คน ครับ

    ต่อไปก็เป็นกลุ่ม ๓ ครับ มีสมาชิก 8 คน มีนางสาวอัจฉรา ม่วงสุข เป็นหัวหน้ากลุ่ม กลุ่มนี้เป็นหญิงทั้งหมดครับ มีบันทึกดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่

ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อบล็อก

จำนวนบันทึก

นามแฝง 

1

อัจฉรา ม่วงสุข เริ่มต้นที่รู้จักผึ้งของ..Mon

3 บล็อก
18 บันทึก

Lemonhoney

2

นิสาชล สุมานิตย์ teddy girl

4

teddy girl

3

พรไพรริน เปลี่ยนสีบัว rakkanna

13

rakkanna

4

ลักขณา แก้วน้อย konkeengow

11

konkeengow

5

เมธิยา อุทำกา โป๊ยเซียน

7

mowmow

6

ธนิตา คงโพธิ์ pineapple

14

ป๋าเปิ้ล

7

สุรีรัตน์ บุญสีมาศ teddy

6

teddy

8

มยุรา จันทร การเดินทางของเด็กผู้หญิง

-

มยุรา

 NT.

น.ส.ทั้งหมด

6+3 บล็อก

73

av.9.1 บันทึก
   

ข้อมูล 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 10.30 น.

   
 • งานรายบุคคลทำได้ดีพอใช้
 • มี 2 คนไม่ผ่านเกณฑ์ คือมีแค่ 4 บันทึก, และ 1 ใน 2 คน ไม่มีบันทึกเลย...การบริหารจัดการกลุ่มจึงไม่ดี
 • มี 1 คนไม่มีภาพเจ้าของบล็อก
 • มี 1 คนเปิดบล็อกมากกว่า 1 บล็อก คือ มี 3 บล็อก แต่มีความเคลื่อนไหวทั้งหมด
 • ทั้งกลุ่ม มีบันทึกเฉลี่ย 9.1 บันทึก/คน ครับ

      ต่อไปก็เป็นกลุ่ม ๔ ในกลุ่มนี้เป็นผู้หญิงทั้งหมด มี 9 คน และเขียนบันทึกทุกคน เป็นกลุ่มที่น่าจับตามองเลยทีเดียว 

ที่

ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อบล็อก

จำนวนบันทึก

นามแฝง 

1

รสสุคนธ์ ชัยแก้ว โลกใบเล็ก  

12

^^ไออุ่น^^

2

พิศมัย ศรีม่วง งาน เลี้ยงผึ้ง

6

นิรมัยชัยโย

3

นิติยา คงมี   ผึ้งมิ้มเล็ก

13

นางสาว นิติยา คงมี  

4

หนึ่งฤทัย ทุคหิต ทัศนาจรน์สู่น้องผึ้ง

10

 A"care"Honney

5

พัชรา เอี่ยมแจ้ง เรื่องดีดีที่อยากเล่า

4

แมวน้อย

6

อภิญญา วิเชียรรัตร์ ไขปริศนาผึ้ง

8

Ms อภิญญา วิเชียรรัตน์

7

จรินทร ชัยบุตร เรื่องเล่าของ diamon blue

5

diamon blue

8

หนึ่งฤทัย เต็มใจ เรื่องเล่าของ BG

4

Beegirl

9

ผกาวรรณ แย้มแบน เรื่องเล่าของ kitty-queen

6

 kitty-queen

 NT.

น.ส.ทั้งหมด

9 บล็อก

68

av. 7.5  บันทึก
   

ข้อมูล 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 11.05 น.

   
 • งานรายบุคคลทำได้ดีพอใช้
 • งานกลุ่มทำได้ดีเพราะมี 1 บล็อก และมีบันทึกทุกคน 
 • มี 2 คนไม่ผ่านเกณฑ์ คือมีแค่ 4 บันทึก
 • มี 1 คนไม่มีภาพเจ้าของบล็อก
 • ทั้งกลุ่ม มีบันทึกเฉลี่ย 7.5 บันทึก/คน ครับ

    ต่อไปก็เป็นกลุ่มที่ ๕ นะครับ กลุ่มนี้มีสมาชิก 5 คน เป็นผู้หญิงเกือบทั้งหมด แต่ก็มีผู้ชายปนอยู่ด้วย หัวหน้ากลุ่มคือนางสาวเสาวลักษณ์ จันคง

ที่

ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อบล็อก

จำนวนบันทึก

นามแฝง 

1

มาลี ไก่แก้ว

ช่วยผึ้งมิ้มที

15

ไก่แก้ว

2

เสาวลักษณ์ จันคง งานอ. beesman

1

ลูกเป็ดขี้เหร่

3

สาวิตรี ฉซ่หลอ จากน้ำต้อย สู่รวงรัง เป็นน้ำผึ้งในมือคุณ

1

หิมะเมื่อยามเช้า
  เสาวลักษณ์ จันคง apiculture

7

ลูกเป็ดขี้เหร่
  เสาวลักษณ์ จันคง Diary สีฟ้า

3

ลูกเป็ดขี้เหร่

4

สุรีรัตน์ จิอู๋

เมื่อไปออกทริปกับอาจารย์สมลักษณ์

2

ลายไม้
  สาวิตรี ฉซ่หลอ วันแม่นี้........ทำอะไรกันบ้าง

5

หิมะเมื่อยามเช้า
  สาวิตรี ฉซ่หลอ น้ำผึ้ง........เปลี่ยนสีได้

3

หิมะเมื่อยามเช้า
  สุรีรัตน์ จิอู๋ งานวิทยาศาสตร์

2 บล็อก
2 บันทึก

ลายไม้

5

ถิรวัสส์ พุ่มอยู่ :: เรื่องเล่าดีๆจากคุณชายสายเสมอ ::

17

[:: คุณชายสายเสมอ ::]

 NT.

น.ส.ทั้งหมด

11 บล็อก

56

av. 11.2  บันทึก
   

ข้อมูล 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 11.45 น.

   
 • งานรายบุคคลทำได้ดีทีเดียว มีนักเขียนหน้าใหม่เกิดขึ้นครับ คือ คุณชายสายเสมอ
 • งานกลุ่มทำได้ดีพอสมควร แต่ยุ่งหน่อย 5 คนมี 11 บล็อกทำให้วุ่นวายในการหาพอสมควร 
 • มี 1 คนไม่ผ่านเกณฑ์ คือมีแค่ 4 บันทึก
 • โดยภาพรวมของกลุ่มถือว่าดีครับ
 • ทั้งกลุ่ม มีบันทึกเฉลี่ย 11.2 บันทึก/คน ครับ

    ต่อไปเป็นกลุ่ม ๖ ครับ กลุ่มสุดท้ายของบันทึกนี้ กลุ่มนี้มี 9 คน ครับ เป็นชาย 2 คน หญิง 5 คน...กว่าจะตามชื่อได้ครบหมดทุกคนเล่นเอาเหงื่อตกเลยครับ...แต่ก็ประทับใจหลายคนในกลุ่มนี้นะครับ มาดูรายละเอียดกันเลยครับ

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อบล็อก

จำนวนบันทึก

นามแฝง 

1

ดอกอ้อ เรืองฤทธิ์ เรื่องเล่าของต้นอ้อ

3

tonao

2

มาริสา มาติดต่อ เรื่องราวที่อยากเล่า

-

-

3

อุษา ถนอมเงิน TATO_LISA

21

Usa Thanomngen

4

สานิตย์ จะวรรณะ ดูผึ้งที่บึงสามพัน

10

Dong Bang Shin Gi

5

วิชัย มีชัย ยโสธรเฟสติวัล

19

นาย วิชัย - มีชัย

6

อรพรรณ คุ้มมณี Apiculture

8 บล็อก
10 บันทึก

orientalbee

7

ณัฐพร เกตุแก้ว สัปดาห์วิทยาศาสตร์

14

Little bear

8

สุพัตรา เชิดสุพรรณ บันทึกรักจากใจ

13

KiKuJunG

9

รัตนา สุวรรณวิชณีย์ นิสิตวิชาผึ้ง

19

 rey222

 NT.

ชาย 2 หญิง 7

8+8 บล็อก

109

av. 12.1  บันทึก
   

ข้อมูล 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 12.35 น.

   
 • งานรายบุคคลทำได้ดีพอใช้ได้
 • งานกลุ่มทำได้แค่พอใช้ เพราะมีคนไม่เขียนบันทึกอยู่ 1 คน
 • และอีก1 คนไม่ผ่านเกณฑ์ คือมีแค่ 3 บันทึก
 • อีก 1 คน มีตั้ง 8 บล็อก แต่มีแค่ 10 บันทึก
 • ทั้งกลุ่ม มีบันทึกเฉลี่ย 12.1 บันทึก/คน ครับ
  *********************

     สุดท้ายมาถึงคำถามที่ว่า ทีมคนน้อยกับทีมคนมากอย่างไหนจะได้เปรียบ คงตอบยาก แต่เท่าที่สังเกตได้ คือ กลุ่มไหนมี Synchronize กันดี ทำงานเป็นทีม กลุ่มนั้นก็จะประสบความสำเร็จ คือจะต้องมีเป้าหมายร่วมกัน และช่วยกันทำงานทุกคน.....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beeman

คำสำคัญ (Tags)#บล็อก#บันทึก#beeman#apiculture#ตรวจบล็อก#กลุ่ม๑-๖

หมายเลขบันทึก: 49917, เขียน: 13 Sep 2006 @ 16:31 (), แก้ไข: 25 Jul 2013 @ 08:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)