ราคาน้ำมัน

  Contact

  น้ำมันลดราคา  
บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด  และ บางจาก ลดราคาน้ำมันเบนซินอีก 50  สตางค์  ทำให้ประชาชนได้ใช้นำ้มันถูกลงอีกคืออยู่ที่ราคา 25.59 บาท

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 49908, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ควานสนใจเรียน

Recent Posts 

Comments (0)