ปัจจุบันการแข่งขันด้านราคาของการทำประกันภัยรถยนต์มีสูงมาก ทำให้การบริการหลังการขายลดลง แต่ก็ยังมีหลายๆ บริที่หันไปปรับปรุงการบริการหลังการขายให้ดีกว่าการที่จะมาแข่งขันด้านราคาอย่างเดียว ซึ่งผู้บริโภคคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งถึงจะมี รูปแบบต่างๆ มาให้เลือกมากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการเป็นสำคัญ