ให้ข้อมูลแก่คณะผู้ประเมิน สคส. : 9. ผลกระทบของงาน สคส. ต่อสุขภาพ - สุขภาวะ

         ท่านที่อ่านบันทึกตอนที่แล้วอาจตั้งข้อสงสัยว่า   สคส.ไปทึกทักเอาการทำงานโดยใช้ KM และ Gotoknow โดยคุณชายขอบ  และมีผลดีต่อสุขภาพ - สุขภาวะมาเป็นผลงานของ สคส. ได้อย่างไร   ก็นั่นน่ะสิครับ   ผลงานของ สคส. ของเราเป็นประเภทที่คณะผู้ประเมินเรียกว่า  เป็นผลจากการจุดประกายกระตุ้นหรือเขาทำอยู่แล้ว สคส. นำมาเปิดให้โลกรู้เสียเป็นส่วนใหญ่

         กรณีคุณชายขอบในตอนที่แล้วมันเป็นคล้าย ๆ สคส. ไปติดอาวุธ KM ให้แก  แล้วแกก็ "ลับดาบ" และฝึก "รำดาบ" ด้วยตนเอง  จนขำนาญระดับ "ไร้กระบวนท่า" ในการประยุกต์ใช้ KM   แต่ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย KM ตามสไตล์ สคส.   ก็จะทำให้คุณชายขอบแกสนุกอยู่กับ KM ตลอดเวลา   เรื่องนี้ต้องถามเจ้าตัวเองนะครับว่า สคส. ได้ไปช่วย "จุดไฟ ใส่ฟืน" KM ให้แกอย่างไร

         ทีนี้ก็มาถึง ผศ. ดร. วิบูลย์  วัฒนาธร  (http://gotoknow.org/blog/nurqakm)  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ มน.  เรื่องนี้ ดร. วิบูลย์เคยเล่าไว้เองเลยนะครับว่า สคส. มีส่วนช่วยนำท่านเข้าสู่เครื่องมือ KM อย่างไร   แต่ประเด็นสำคัญคือ กิจกรรม KM ที่ดร. วิบูลย์เข้าไปเกี่ยวข้อง   มีผลต่อสุขภาพ - สุขภาวะอย่างไร   ผมขอให้ร่องรอยการประยุกต์ใช้ KM ดังต่อไปนี้
1. เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (ดูที่ http://gotoknow.org/blog/nurqakm/12585) และการนำ KM ไปใช้จัดเวที ลปรร. การทำวิจัยใน มน. เอง (http://gotoknow.org/blog/nurqakm/25148)  น่าจะมีผลสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่มีผลต่อสุขภาพ - สุขภาวะอยู่บ้าง   ทั้งจากงานวิจัยของ มน. เองและงานวิจัยในเครือข่าย
2. เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย (http://gotoknow.org/blog/nurqakm/43600)  และ KM ผู้นำนิสิต มน. (http://gotoknow.org/blog/nurqakm/45575)  เป็นการใช้ KM ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการใช้ KM ในการกล่อมเกลาบุคลิก  คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  มีประกายของ "สุขภาวะ"  คือความอิ่มใจที่ได้นำเรื่องราวของการทำดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยด้านกิจการนักศึกษา   อาจารย์ที่ทำหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษาและตัวนักศึกษาเอง   เรื่องนี้ถ้าขับเคลื่อนกันต่อไปอย่างจริงจัง   จะเป็นการเปิดศักราชใหม่  กระบวนทัศน์ใหม่  ของการกล่อมเกลาหรือสร้างนักศึกษาให้เป็นคนดี   ซึ่งจะเป็นการสร้าง "สุขภาวะ" ของสังคมโดยทางอ้อม

ตอนที่ 8

วิจารณ์  พานิช
 4 ก.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม#สคส.#ประวัติศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 49897, เขียน: 13 Sep 2006 @ 14:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)