คุยกับ HI-Thailand

HI มองความพิการไม่เพียงแต่ด้านกายภาพ แต่มองไปถึงอุปสรรคต่าง ๆ ของการใช้ชีวิตด้วย

ดิฉันเคยเขียนถึงองค์การ Handicap International (HI) มาบ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณนิพัทธา ความหมั่นหรือคุณโน้ต ได้พาคุณ David Beran ซึ่งเป็น Project Coordinator ของ International Insulin Foundation (IIF) มาคุยกับ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ และดิฉัน ตามที่นัดหมายไว้ ประเด็นการพูดคุยเป็นเรื่องของสถานการณ์โรคเบาหวานของประเทศไทย การทำงานของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ และสมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย อาทิ สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย สมาคมนักกำหนดอาหาร เป็นต้น

HI-Thailand เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ไม่แสวงหาผลกำไร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันดำเนินงานในประเทศไทยเป็นปีที่ ๒๕ ภายใต้ปรัชญาการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสจากสาเหตุความพิการและอุบัติเหตุกับระเบิด มีพื้นที่ดำเนินงานในค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดนไทย-พม่าและชุมชนไทยบริเวณชายแดนไทย-กัมภูชา HI มองความพิการไม่เพียงแต่ด้านกายภาพ แต่มองไปถึงอุปสรรคต่าง ๆ ของการใช้ชีวิตด้วย จึงมีความสนใจที่จะขยายขอบข่ายงานมาสู่ประเด็นโรคเบาหวาน ระหว่างนี้เป็นช่วงของการทำ Exploratory Mission

คุณ David และคุณโน๊ต กำลังฟังอย่างตั้งใจ

อาจารย์เทพใช้เวลาเกือบ ๑ ชม. ในการเล่าเรื่องต่างๆ โดยใช้ PowerPoint ประกอบ หลังจากนั้นเป็นการพูดคุยซัก-ถามอีกประมาณ ๑ ชม. ดิฉันประทับใจการตั้งคำถามของคุณ David ที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง ดิฉันสังเกตว่าระหว่างที่อาจารย์เทพเล่าเรื่องราวต่าง ๆ อยู่นั้น คุณ David จะฟังอย่างตั้งใจและ take note ไปด้วย เข้าใจว่าคงจะแยกหน้าบันทึกเป็นเรื่องๆ เพราะเห็นยังเขียนไม่หมดหน้ากระดาษก็ขึ้นต้นหน้าใหม่ เวลาตั้งคำถามจะกลับมาดูทีละหน้า

หลังจากนั้นดิฉันเชิญคุณธัญญา หิมะทองคำ มาช่วยพาทัวร์หน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน รวมทั้งได้พาไปชมห้องปฏิบัติการของ LabPlus ที่ชั้น ซึ่งเพิ่งย้ายมาอยู่ชั้นที่ ๑๒ อาคารใหม่หมาด ๆ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายนที่ผ่านมานี้เอง

คุณ David และคุณนิพัทธากล่าวขอบคุณเราหลายรอบที่ให้เวลาและตอบคำถามในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี ดิฉันหวังว่าเมื่อ HI ได้คำตอบแล้วว่าจะทำอะไรในเรื่องเบาหวาน เครือข่ายเราคงมีโอกาสได้รู้ด้วย เราลากันตอน ๑๒.๐๐ น.พอดี

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#test#เบาหวาน

หมายเลขบันทึก: 49899, เขียน: 13 Sep 2006 @ 14:33 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)