วันนี้ที่ห้องประชุมภายในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตึก 8 ชั้น 2 ตั้งแต่ 8.30 น. คุณชาติญา อธิชาธนบดี หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์, คุณบุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ หัวหน้างานจุลชีววิทยา,นางศิริรัตน์  ลิกานนท์สกุล หัวหน้างานภูมิคุ้มกันฯ ,นายปิยะ  รามโกมุท หัวหน้างานคลังเลือด,น.ส.ภาวิตา  บุพพิ หัวหน้างานโลหิตวิทยา, นางบุษกร สันติสุขลาภผล หัวหน้างานเคมีคลินิก               

                พวกเรามาร่วมกันปรึกษาเพื่อวางแผนงานเกี่ยวกับการจัดการ โดยใช้ IT ให้เป็นประโยชน์                

                  ในช่วงก่อนหน้านี้ 2 สัปดาห์ คุณชาติญา ได้รับมอบนโยบายจากผู้อำนวยการให้มาศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ HI S (Hospital Information System) ที่สถาบันกำลังใช้อยู่ คือ โปรแกรม HOMC ซึ่งพวกเราได้เห็นศักยภาพว่าคุณภาวิตา จะเป็นตัวแทนพวกเราในการทดลองระบบ เพราะนอกจากงานโลหิตวิทยาแล้ว คุณภาวิตายังกำกับดูแลงานห้องรับสิ่งส่งตรวจที่ตึก 8 ชั้น 1  จนได้ข้อสรุป ซึ่งจะรายงานผู้อำนวยการต่อไป                                 

                 นอกจากนี้พวกเรายังมีความรู้ว่า ข้อมูลทางห้อง LAB มีจำนวนมาก ต้องมีระบบการจัดการที่ทำให้ระบบบริการมีประสิทธิภาพได้ จะต้องมีระบบ โปรแกรมบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System,LIMs หรือบางครั้งเราเรียกย่อๆว่า LIS ซึ่งศัพท์คำนี้ ถ้าไปอยู่ที่อื่น จะหมายความอีกอย่างว่า Library  Information System )ซึ่งได้เพียรพยายาม / ผลักดันมาหลายปี ตั้งแต่ ปลายปี2546  โดยต้นปีนั้น คุณศิริรัตน์ได้ไปฟังสัมมนามา และเห็นโปรแกรมที่ดูจะ Friendly use(ใช้ง่ายและปรับได้ตามผู้ใช้ขอค่ะ) และมีลักษณะการทำงานคล้ายกับงานประจำที่เราทำอยู่ มานำเสนอ พวกเราเห็นด้วยและมีการตั้งแผนงานและงบประมาณ มีการทบทวนหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่เกิด ด้วยปัญหาต่างๆนาๆ                                 

                    เมื่อ 4  กันยายน 2549 Dr. Janet Robinson Director of quality Assurance Program ของ FHI  (FHI = องค์กรที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนสนับสนุนมาดูแลโครงการวิจัยเกี่ยวกับรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนกด้วยยา Oseltamivir ใน 3 ประเทศ ได้แก่ไทย,อินโดนีเซีย,เวียดนาม) มาตรวจเยี่ยมห้องLAB ดูความพร้อมเป็นครั้งที่ 3   เขา ชื่นชมว่าเรา มีLABที่มาตรฐานระดับแนวหน้าแล้ว แต่ยังควรมีโอกาสการพัฒนา (OFI) เกี่ยวกับด้านการจัดการ ได้ยืนยันว่าพวกเราควรมี LIMS มาช่วย เพราะเราได้เริ่ม มีการเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในแต่ละชั้น เช่นที่ชั้น 6, ชั้น 5 และบางส่วนที่ยังไม่ได้เก็บในคอมพิวเตอร์ ซึ่ง LMIS จะช่วยลดปัญหาความผิดพลาดได้ จากการบันทึกข้อมูล การรายงานผล และอื่นๆอีกมากมาย                                  

                  วันนี้ 13 กย. 49 เราจึงมาทบทวนแผนงานของเราใหม่ว่าปี 2550 เราจะผลักดันให้ LIMs เกิดให้ได้และเราจะ go inter แต่อะไรๆจะเป็นระบบเดิมๆไม่ได้อีกแล้ว บรรยากาศเป็นไปด้วยดี เพราะเราได้เชิญบริษัทคนไทย(เจ้าเก่าปี 46  )ที่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมและใช้งานแล้วในร.พ.หลายแห่งและWork k   มาทบทวนข้อมูลกันใหม่ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะเวลาผ่านไป 3 ปีแล้ว                                  

                  ที่บอกว่าเป็นบรรยากาศเป็นไปด้วยดี  (มีเสียงหัวเราะเป็นระยะๆ เพราะตัวแทนบริษัทมีลักษณะ Friendly เราให้โจทย์อะไรไปเขาก็ยิ้มรับ ว่าอาจเป็นไปได้และจะนำไปปรึกษาโปรแกรมเมอร์(คน.เขียนโปรแกรม) ก่อน        จะมีบางโจทย์ที่ทำให้ไม่ได้เขาก็บอกเหตุผลให้เราทราบ  เราติดขัดระบบ ออกLab number ที่เคยชิน  แต่ถ้าใช้โปรแกรมนี้จะต้องปรับตัวใหม่ สุดท้ายทุกคนยินยอมรับการเปลี่ยนแปลง และได้ ลปรร จากประสบการณ์ในอดีต และแสดงความคิดเห็นเต็มที่  โดยมีการยกตัวอย่างขั้นตอนการใช้ทำงานมาประกอบในการประชุม  เพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ (ผู้ป่วย )  ผู้ให้บริการ (แพทย์ พยาบาล การเงิน นักเทคนิคการแพทย์)  และองค์กร,สถาบันโดยขอบเขตการทำงานของโปรแกรมนี้วางแผนให้ใช้งาน ตั้งแต่ระยะใกล้จนถึงอนาคตใน 2-3 ปี และ คำนึงถึงความคุ้มค่าด้วย                                   

                 ทุกคนอยู่ร่วมแสดงข้อคิดเห็นตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 11.00 น. แล้วบางคนทยอยไปทำงานประจำต่อ  เสร็จสิ้นการประชุมจริง ๆ เมื่อ 12.00 น. 

                   หวังว่าคราวนี้คงได้ใช้โปรแกรมกันจริง ๆ เสียทีเน้อ ........ รอให้สถาบันพิจารณา  และดำเนินการจัดหาให้ต่อไป                                                               

บันทึกโดย  ศิริรัตน์    ลิกานนท์สกุล