ทุกสิ่งทุกอย่าง..มีความหมายที่สองเสมอ
 
            ประโยคเด็ดๆ ดีๆ ทำนองนี้ ทำให้นึกถึงเบื้องหลัง หรือความคิดในใจลึก ๆ ของคนเรา ที่มักถูกครอบด้วยวิถีชีวิตสมัยใหม่  พฤติกรรมเก่า ๆ ที่เก็บสะสมมาโดยไม่รู้ตัวจนกลายเป็นนิสัยที่ดีและไม่ดี  การได้ลองค้นมาปัดฝุ่น แล้วอ่านใหม่อีกครั้ง จะพบว่า ไม่ใช่ของใหม่เลย แต่เป็นของเก่าเก็บ ยิ่งนานยิ่งดี ทำนองนั้น  ซึ่งการจัดการความรู้ของเรา บางครั้งก็อาจต้องขอยืมใช้วิธีคิดเฉกนี้เช่นกัน หรือ จะเป็น "การคิดเชิง + ก็ว่าได้"


มีขยะที่ต้องเก็บหลังงานปาร์ตี้เลิก
... . . . นั่นหมายความว่าเราได้อยู่กับเพื่อนๆ

มีภาษีที่ต้องจ่าย
... . . . หมายความว่าเรามีงานทำ

มีเสื้อผ้าคับเกินไป
... . . . หมายความว่าเรามีอาหารเพียงพอที่จะกิน

มีเงาตามหลังขณะเราทำงาน
... . . . หมายความว่าเราได้ออกไปรับแสงแดด

มีสนามหญ้าที่ต้องตัด / หน้าต่างที่ต้องทำความสะอาด / ท่อน้ำที่ต้องซ่อม
... . . . หมายความว่าเรามีบ้านอยู่

เสียงด่ารัฐบาลที่เราได้ยิน
... . . . หมายความว่าเรามีเสรีภาพที่จะพูด

ได้ที่จอดรถที่ไกลที่สุดของพื้นที่จอด
... . . . นั่นหมายความว่าขาเรายังเดินได้

เสื้อผ้ากองใหญ่ที่ต้องซักรีด
... . . . หมายความว่าเรายังมีเสื้อผ้าใส่

รู้สึกเมื่อยล้าหลังการทำงานในแต่ละวัน
... . . . หมายความว่าเรายังทำงานได้

เสียงนาฬิกาปลุกที่ดังขึ้นทุกเช้า
... . . . หมายความว่าเรายังมีชีวิตอยู่

ได้เสียเวลามาอ่านตรงนี้
... . . . "" หมายความว่าเรามีคนที่ยังคิดถึงเรา...

 กิ๋ดตึ๋งทุกผู้เจ้า

ที่มา : ThaiReaderClub.com