ว่าที่คุณแม่ขาดอาหาร(โฟลิค)-คุณลูกเสี่ยงเอ๋อ(ออทิสติก)

.
สำนักข่าวรอยเตอร์ตีพิมพ์เรื่อง 'Less folic acid in pregnancy tied to autism: study' = (ภาวะ)ขาดโฟลิค (วิตามิน B9/โฟเลต/กรดโฟลิค มีความสัมพันธ์กับ) เพิ่มเสี่ยงออทิสติก", ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ
.
โฟเลตหรือวิตามิน B9 เป็นวิตามินที่พบมากในผลิตภัณฑ์จากพืช เช่น ข้าวกล้อง ถั่ว ผักใบเขียว ผลไม้ ฯลฯ, วิตามินชนิดสังเคราะห์เป็นเม็ดนิยมเรียกว่า "กรดโฟลิค") [ โฟเลต ]
.
การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า คนที่ขาดโฟเลตอาจเป็นโรคเลือดจางได้, กลุ่มเสี่ยงสำคัญ คือ คนที่กินข้าวขาว-แป้งขาว-ขนมปังขาว-อาหารทำจากแป้งมาก, ไม่กินอาหารจากธัญพืชไม่ขัดสี เช่น ไม่กินข้าวกล้อง ฯลฯ, ไม่กินผัก ผลไม้ ถั่ว เมล็ดพืช
.
ตรงกันข้าม, ถ้ากินแต่พืชผัก ไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลย จะเสี่ยงขาดวิตามินคู่กัน คือ ขาดวิตามิน B12 ทำให้เป็นโรคเลือดจางได้เช่นกัน (วิธีง่ายๆ คือ กินวิตามิน B รวมเสริม ถ้ากินมังสวิรัตินาน)
.
เรื่องนี้บอกเป็นนัยว่า การกินอาหารให้ครบทุกหมู่ กินพอประมาณ น่าจะดีกับสุขภาพโดยรวม
.
ภาวะขาดวิตามินของผู้หญิงตั้งครรภ์เพิ่มเสี่ยงต่อทารกในครรภ์พิการได้แก่ ความผิดปกติของสมอง-ไขสันหลัง ปากแหว่ง เพดานโหว่
สหรัฐฯ มีคำแนะนำให้เสริมโฟเลต 600 ไมโครกรัม/วัน ในผู้หญิงที่ "อยากจะมีลูก" ก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย 3 เดือน สะสมไว้ให้นานพอ และกินต่อไปตลอดช่วงตั้งครรภ์ด้วย
.
กลไกที่เป็นไปได้ คือ ระดับวิตามินในเซลล์จะเพิ่มขึ้นช้า (ใช้เวลาสะสมประมาณ 3 เดือน), ช่วงแรกจะไม่สูงพอที่จะป้องกันความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้เต็มที่
.
การศึกษาใหม่จากแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ พบว่า การให้โฟเลต 600 มก./วัน เสริมตั้งแต่เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ช่วยลดเสี่ยงต่อความพิการแบบออทิสติก (autism) หรือออทิสติกอย่างอ่อน (Asperger's - แอสเปอร์เกอร์) ได้ 38%
.
กฎหมายสหรัฐฯ บังคับให้เติมโฟเลตเสริมในแป้งและซีเรียล (อาหารทำจากธัญพืช นิยมใช้เป็นอาหารเช้า) ตั้งแต่ปี 1998/2541
.
ซีเรียลในสหรัฐฯ ขนาด 3/4 ถ้วย = 180 กรัม มีโฟเลต 400 ไมโครกรัม
.
การศึกษานี้พบว่า กลุ่มที่ได้รับโฟเลตสูงตั้งแต่เดือนแรกของการตั้งครรภ์ (เฉลี่ย 779 ไมโครกรัม/วัน - ได้รับทั้งจากยาเสริมและอาหาร) มีความเสี่ยงลูกออทิสติกลดลง
.
เด็กออทิสติก (autistic / autism) เป็นความพิการที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ส่วนใหญ่เป็นผลจากความผิดปกติทางพันธุกรรม
.
โอกาสมีลูกออทิสติกในสหรัฐฯ = 1/110 = เด็ก 110 คนเป็นออทิสติก 1 คน, ความเสี่ยงขึ้นกับปัจจัยต่อไปนี้ [ mayoclinic ]; [ Reuters ]; [ oxfordjournals ]
.
(1). เพศคุณลูก > เด็กชายเสี่ยง 3-4 เท่าของเด็กหญิง
.
(2). ประวัติครอบครัว > ถ้ามีเด็กออทิสติกในเครือญาติ เพิ่มเสี่ยง
.
(3). พันธุกรรม > เด็กที่มีพันธุกรรมผิดปกติ (fragile X syndrome) เพิ่มเสี่ยง
.
(4). อายุคุณพ่อ > 40 up (40 ปีขึ้นไป) เพิ่มเสี่ยง
.
(5). ปัจจัยที่เกี่ยวกับการคลอด-หลังคลอดใหม่ๆ
  • คลอดท่าก้น > 1.63 เท่า
  • ภาวะหายใจลำบากแรกคลอด (low Apgar score at 5 minutes) > 1.89 เท่า
  • คลอดก่อนกำหนด / อายุครรภ์น้อยกว่า 35 สัปดาห์ > 2.45 เท่า

(6). สุขภาพจิตคุณพ่อคุณแม่

  • โรคจิต (schizophrenia-like psychosis) > 3.44 เท่า
  • โรคอารมณ์แปรปรวน เช่น ซึมเศร้า ฯลฯ > 2.91 เท่า
ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

> [ Twitter ]

  • Thank Reuters > SOURCE: bit.ly/MdznkT American Journal of Clinical Nutrition, online May 30, 2012.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ รพ.ห้างฉัตร ลำปาง. 7 มิถุนายน 55. ยินดีให้ท่านนำบทความไปใช้ได้ โดยอ้างที่มา และไม่ใช้เพื่อการค้า > CC: BY-NC-ND.
  • ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค; ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูงจำเป็นต้องปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะ ได้เท่าทันความรู้ทางการแพทย์จากท่านี่แหละค่ะ