ขอขอบคุณ  ที่ให้โอกาส  กระผม มาร่วมงานครั้งนี้

ได้เห็น เรียนรู้  แลกเปลี่ยน  ความคิด  ประสบการณ์

ความเป็นไปในสังคม ของชาวเคเอ็ม

เรียนรู้  ความคิดเห็น ให้ความเคารพต่อการแสดงออกของชาวส่งเสริมทุกท่าน

การจัดนิทรรศการของตลาดนัด  มองเห็นความเป็นจริงในแต่ละพื้นที่

 

มีเวลาน้อยขอติดตาม ต่อไป

     เล่าซู