รายงานสดตลาดนัดความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร ที่โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ วันที่ 2 ในภาคเช้านี้ แบ่งกิจกรรมเป็นห้องย่อย 3 ห้อง และกิจกรรมอื่นๆ ที่ดำเนินควบคู่ไปพร้อมๆ กัน เป็นการรายงานกิจกรรมสดๆ ดังนี้ครับ

  • ห้องเอ  เป็นการเล่ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

 


บรรยากาศตัวแทนจังหวัดนำร่องนำเสนอ

 

  • ห้องบี  เป็นการนำแนวคิดKM ไปประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรระดับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร

   <div style="text-align: center">  
บรรยากาศสดๆ ครับ</div><p align="center"> </p><ul><li> ห้องซี เป็นกิจกรรมการจัดการความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน</li></ul><div style="text-align: center"></div>  <div style="text-align: center"></div><p> </p><ul><li> ห้องเรียนและคลีนิก KM มีผู้สนใจมาเรียนรู้และเปิดบล็อกGotoknow.org ในภาพคือพี่เล่าซู จากเขต 1 ชัยนาท กำลังเปิดบล็อก</li></ul><div style="text-align: center"></div><p> </p><ul><li> ห้องนิทรรศการ คุณศิริวรรณ หวังดี กำลังถ่ายวีดีโอเพื่อเก็บภาพของกิจกรรมจากจังหวัดต่างๆ </li></ul><div style="text-align: center"></div><p>บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ</p><p>วีรยุทธ  สมป่าสัก</p>