จาก thread บ้านของเรา ตอนที่2 - Floor Plan วันนี้เอา ภาพที่ Render มาให้ดูกัน

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

ถ้าเทียบกับ บ้านของเรา ตอนที่1 ดูดีขึ้นเยอะ