กฎหมายทำให้ธุรกิจปลอดภัย

  ติดต่อ

  สิ่งที่ทำให้ธุรกิจปลอดภัย คือ กฎหมาย ผู้บริหารหลายๆ องค์กรมักพ่ายแพ้ต่อการไม่รู้กฎหมาย เพราะฉะนั้นการป้องกัน และดำเนินธุรกิจได้ โดยไม่พบกับความเสี่ยง   

บทสรุปการเรียน 

สิ่งที่ทำให้ธุรกิจปลอดภัย คือ กฎหมาย ผู้บริหารหลายๆ องค์กรมักพ่ายแพ้ต่อการไม่รู้กฎหมาย เพราะฉะนั้นการป้องกัน และดำเนินธุรกิจได้ โดยไม่พบกับความเสี่ยง นักธุรกิจจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้กฎหมาย

กฎหมายคืออะไร

1. เหตุผลที่ถูกต้อง ทุกคนรู้กฏหมาย

2. ความเชื่อของชุมชน (จิตใจประชาชน)

3. เหตุผลของผู้ปกครอง (คำสั่งรัฐธปัตย์)

กฎหมายสามารถแบ่งได้เป็น กฎหมายภายในประเทศ ซึ่งใช้ดินแดนโดยไม่สนใจว่าจะเป็นคนชนชาติใด และกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ใช้ในการดำเนินคดีบุคค เช่น ในเรื่องการบรรลุนิติภาวะ ที่ใช้กฎหมายเพ่ง เป็นต้น

และในการดำเนินธุรกิจ ที่มีภายในและระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องศึกษากระบวนการของกฎหมาย เพราะการทำธุรกิจนั้นไม่จำกัดเฉพาะแค่ในประเทศอย่างเดียว เรายังสามารถดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

กฎหมายธุรกิจ จึงมีทั้งกฎหมายภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องศึกษาในเรื่องของจารีตประเพณี หลักกฎหมายทั่วไป และกฎหมายบัญญัติของมนุษย์

ดังนั้น กฎหมายภายในของรัฐ คือ กฎหมายที่ใช้บังคับ นิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ กฎหมายระหว่างประเทศ (แผนกคดีเมือง) คือกฎหมายที่ใช้บังคับ นิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ และในส่วนของคดีบุคคล จะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ นิติสัมพันธ์ของเอกชน

การจำแนกประเภทนิติสัมพันธ์ของเอกชน มี 2 ส่วนคือ

1. นิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนและเอกชน และ 2. นิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนและรัฐ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 49744, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กฎหมายระหว่างประเทศ#กฎหมายคืออะไร#กฎหมายภายในประเทศ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)