วันนี้ วันแรกที่ได้เข้ามาเรียนรู้ KM ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตลาดนัดฯ

ขอขอบคุณ ทีมงาน KM กรมฯที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมา

numfon33