ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองผ่านกิจกรรมออนไลน์

 
 
          ข่าวเรื่อง Keeping tabs on children’s digital lives. Software lets parents spy and track, but how far should surveillance go?ใน นสพ. International Herald Tribune วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๕๕ ซึ่งอ่านได้จาก ลิ้งค์นี้  กระตุ้นให้ผมเขียนบันทึกนี้
 
          โลกออนไลน์ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกของคนรุ่นใหม่   แต่โลกทุกโลกมีทั้งส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษ   หรือมีทั้งส่วนดีและส่วนเลว    หากจะให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ชีวิตและเรียนรู้วิชาการต่างๆ    ก็ต้องมีวิธีการปกป้องลูกหลานของเราจากความชั่วในโลกออนไลน์ด้วย   ดังในข่าวนี้
 
 
 
วิจารณ์ พานิช
๑๕ ก.ค. ๕๕

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)