โครงการบริการวิชาการ สวนครัวรอบบ้าน อาหารปลอดภัย ปี 2555


....กลับมาอีกครั้งกับโครงการดี ๆ สวนครัวรอบบ้าน อาหารปลอดภัย........

        เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2555  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "สวนครัวรอบบ้านอาหารปลอดภัย" สำหรับนักเรียนช่วงชั้น 2 โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครยะลาได้แก่ เทศบาล 2 เทศบาล 3 เทศบาล 4 เทศบาล 5 และคุณครูผู้ควบคุม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากการอ่านฉลากอาหาร  การใช้ชุดทดสอบอาหาร  การเพาะถั่วงอก  การทำปุ๋ยหมักจากพืช การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ เป็นต้น

ประธานพิธีเปิด รศ.ดร.วิชิต  เรืองแป้น

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

 

กล่าวรายงานโดย ผศ.สุชัญญา  จันทร์ทักษิโณภาส

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  

 

ผู้เข้าอบรมคนเก่ง 

----------------------------------------------------------------------------------- 

กิจกรรมสำคัญ

        โภชนาการและการอ่านฉลากโภชนาการ    

ทบทวนความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ โภชนาการ  อาหาร 5หมู่  ปริมาณอาหารที่ร่างกายควรได้รับของคนแต่ละวันในหนึ่งวัน พลังงานที่ได้รับจากการบริโภคอาหาร  เช่น ข้าวยำปักษ์ใต้ 1 จานให้พลังงาน 248 Kcal โปรตีน 7.2 กรัม และไขมัน 6.5 กรัม ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้ 1 จาน ให้พลังงาน 256 Kcal โปรตีน 11.8 กรัมและไขมัน 9.8 กรัม 

    ฉลากโภชนาการ อธิบายให้ทราบความจำเป็นในการอ่านฉลากโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับภาวะโภชนาการของแต่ละคน เปรียบเทียบเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกันโดยเลือกที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่า 

มาทำความรู้จักกับ - ข้อมูลโภชนาการ - กันหน่อยนะคะ

 -   หนึ่งหน่วยบริโภค  คือ ปริมาณการรับประทานหรือดื่มต่อครั้ง

 - คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค คือ เมื่อรับประทานหรือดื่มตามปริมาณที่ระบุในหนึ่งหน่วยบริโภคจะได้รับพลังงาน สารอาหารในปริมาณเท่าไร  ปริมาณที่รับประทานนั้นคิดเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน

เช่น หนึ่งหน่วยบริโภค 1  กล่อง : 160 มิลลิลิตร(ml.)

(อาหารนี้สามารถรับประทานให้หมดในหนึ่งครั้ง 1 กล่องหรือ 160 ml.)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค พลังงานทั้งหมด  80 กิโลแคลอรี

(เมื่อรับประทานอาหารหนึ่งหน่วยบริโภคจะได้รับพลังงานทั้งหมด 80 Kcal)

ไขมันทั้งหมด 4 กรัม   ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน  6 % 

ไขมันอิ่มตัว 1.5 กรัม   ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน  7 % 

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด  12 กรัม ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน 4%

(เมื่อรับประทานอาหารหนึ่งหน่วยบริโภคจะได้รับไขมันทั้งหมด 4 กรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ต้องการพลังงาน 2,000 Kcal ควรได้รับสารอาหารต่าง ๆ ดังนี้ ไขมันทั้งหมดน้อยกว่า 65 กรัม ไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า 20 กรัม โคเลสเตอรอล น้อยกว่า 300 มิลลิกรัม คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 300 กรัม ใยอาหาร 25 กรัม โซเดียมน้อยกว่า 2,400 มิลลิกรัม   ดังนั้นจึงต้องรับประทานอาหารชนิดอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน)

 แบ่งกลุ่มอ่านฉลากโภชนาการ 

 

 

  การใช้ชุดทดสอบอาหาร  

 โดยผศ.จริยา สุขจันทรา 

 

อาจารย์จารุณี หนูละออง เป็นวิทยากร

 

  การเพาะถั่วงอก   

โดย ผศ.อรุณี  ม่วงแก้วงาม ผศ.พรสวรรค์  เพชรรัตน์

 

 

 

 ผศ.ดร.วิไลวัลย์  อินทรไชยมาศ วิทยากร

 

 

ผศ.อิสริยาภรณ์  ดำรงรักษ์ บรรยายเรื่องปุ๋ย

 

 

 ********************************

หมายเลขบันทึก: 495510เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2012 08:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 กันยายน 2013 21:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี