กิจกรรม KM จากการปฏิบัติจริง

สคส. กำลังเตรียมนำกิจกรรม KM จากการปฏิบัติจริง   นำเสนอในมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2   วันที่ 1 - 2 ธ.ค.48   ผู้เข้าร่วมมหกรรมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่อไปนี้ (click) โดยแต่ละท่านจะต้องเลือกห้องย่อยห้องใดห้องหนึ่งใน 4 ห้อง   และเข้าห้องเดิมตลอด 2 วัน

วิจารณ์  พานิช