สวัสดีครับ......วันนี้เป็นวันหนึ่งที่หลายหน่วยงานกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง โยกย้ายบ้าง ลาออกบ้าง  บางตำแหน่งก็มีอัตราทดแทน คนที่ย้ายมาแทนจะต้องศึกษางานของเจ้าหน้าที่ที่ย้ายไป  สำหรับผู้ที่บรรจุใหม่จะต้องเริ่มศึกษาลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติโดยละเอียด ฯลฯ ปัญหาต่าง ๆเหล่านี้หลายๆหน่วยงานจะต้องเจอไม่วันนี้ก็วันหน้า....  
       ผมมีตัวอย่างพนักงานคนหนึ่ง  ชึ่งกำลังจะลาออกเพื่อไปปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ หน่วยงานใหม่ แต่ก่อนจะไป พนักงานคนดังกล่าวได้ทำบันทึกไว้ฉบับหนึ่ง ในบันทึกดังกล่าวได้เล่าถึงหน้าที่การงานที่ตนเองได้รับมอบหมายและยังได้อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆเทคนิคต่างๆ ในการทำงานแต่ละหน้าที่ไว้อย่างละเอียด เมื่อมีพนักงานคนใหม่ที่มีหน้าที่จะต้องมาปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้อย่างไม่อยากนัก    ในส่วนของรายละเอียดที่อยู่ในบันทึกนั้น ผมขออนุญาตไม่นำมาลงในบล็อก เพราะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก
                                                                    เล่าสู่กันฟัง