สวัสดีครับ ตนหลังเขา ห่างไกลความเจริญขออนุญาตเปิด บล็อก  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่พร้อมจะให้ครับทุกท่าน ขอประเดิมคำถามแรกเลยนะครับ  KM  สามารถนำไปให้นักเรียนใช้ในการเรียน  โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนที่เรียนอ่อนกับนักเรียนที่เรียนดีได้หรือไม่  นอกจากการใช้ในหน่วยงานของตนเองแล้ว  ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้และเข้ามาตอบครับ