KM สมศ.

KM สมศ.

       ผมขอส่งการบ้านให้แก่ ศ. ดร. สมหวัง  พิริยานุวัฒน์  ผอ. สมศ. ตามที่เคยเล่าไว้แล้ว (click) ว่า สคส. จะให้ความร่วมมือแก่ สมศ. ในการนำ KM ไปใช้เป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งในการสร้างพลังการทำงานของ สมศ.

       คุณธวัชได้ไปคุยกับทีมงานที่จะรับผิดชอบ KM ของ สมศ. รวม 8 คน   ได้แก่คุณทวีรัก,  สิรินงนุช,  กรวิกา,  ณัฐพร,  ปวีณา,  สายรุ้ง,  ธิดา  และสกุณา   เมื่อวันที่ 4 ต.ค.48  และได้นำเอกสาร "แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ สมศ." รวม 9 หน้าให้ผมดู   ดูแล้วชื่นใจครับ   เพราะทีมงานของ สมศ. ทำการบ้านมาดีมาก   ผมเดาว่าทีมงาน 8 คนนี้ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ KM ในเชิงทฤษฎีมาดีมาก   และได้คิดแผนงานประยุกต์ใช้ KM ภายใน สมศ. และเครือข่ายพันธมิตรมาดีในระดับที่น่าพึงพอใจ   ผลการประเมินคือผ่านครับ

       ทีนี้ก็มาถึงตอนที่ยาก   คือจะเริ่มอย่างไร

       ตรงนี้แหละครับที่ "คุณเอื้อ" จะต้องเข้ามามีบทบาท   โดย "คุณเอื้อ" ควรเป็นตัว ผอ. สมศ. เอง   หรือรอง ผอ. ท่านใดท่านหนึ่ง

       ประเด็นที่ 2 ที่จะต้องตรวจสอบก็คือ 8 คนนี้มาจากหน่วยงานเดียวกันหรือเปล่า   ถ้ามาจากหน่วยงานเดียวกันของ สมศ. ทั้ง 8 คน   ก็เป็นทีมที่ไม่เหมาะ     ทีม "คณะทำงาน KM" ควรมาจากหลายหน่วยงาน   รวมทั้งงาน HRD,  งาน IT,  งาน OD  และงานหลักขององค์กร

       ประเด็นที่ 3 คือ   ควรเริ่มด้วยการฝึกวิทยากรภายใน สมศ. และภาคีเครือข่าย   สำหรับไว้ใช้งานต่อ   เพราะว่า KM ของ สมศ. จะเป็นเครือข่ายที่กว้างมาก   เชื่อมโยงองค์กรทั้ง 4 หมื่น   และคนหลายแสน   อาจเป็นล้านคน   ต้องมีการสร้าง "ตัวคูณ" หรือ "ครู ก" ไว้ใช้งาน   ซึ่งจะต้องมีการเลือกตัวคนที่มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรอยู่แล้ว   และมีจริตเป็นวิทยากรแบบ "ไม่สอน"   แต่ "เอื้ออำนวย" การเรียนรู้

       ประเด็นที่ 4   การฝึกวิทยากรควรทำโดยการปฏิบัติจริง   ดังนั้นจึงต้องมีการปรึกษาว่าจะเอาเรื่องอะไรมาเป็นตัวเดินเรื่อง   จะเอาความสำเร็จด้านใดมา ลปรร. เพื่อเรียนรู้วิธีปฏิบัติ KM

       ครับ   ถึงบทของ "คุณเอื้อ" แล้วครับ   ผมขอเชิญ "คุณเอื้อ" กับทีมคณะทำงาน KM ไปคุยกับคุณธวัชและผมเพื่อหารือการจัด workshop ฝึกอบรมวิทยากร KM ของ สมศ. และพันธมิตร   ในวันจันทร์ที่ 17 ต.ค.48  เวลา 9.00 น. ที่ สคส. ครับ   ประเด็นที่จะหารือมี 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ (1) การจัด workshop   (2) บทบาทของ "คุณเอื้อ"

        สคส. มีบทเรียนว่า   KM ขององค์กรจะสำเร็จหรือไม่   ขึ้นอยู่กับ "คุณเอื้อ" 60% ครับ

วิจารณ์  พานิช
  5 ต.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

เมื่อวานนี้ผมมีโอกาสไปร่วมประชุมสัมมนา "การวิจัยในชั้นเรียน" ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสจัดงาน "วันครูโลก" (5 ต.ค.48)
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ   จัดโดยคุรุสภา ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา  ที่มีสมาชิกเป็นครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นกว่า700,000 คน ทั่วประเทศ   ผมมีความเห็น(ส่วนตัว)ว่าคุรุสภา
น่าจะมีโอกาสนำแนวทาง/รูปแบบ "การจัดการความรู้"    ไปใช้และขยายผลไปยังเครือข่ายสมาชิกทั่วประเทศบ้าง 
เชื่อว่าทางสคส.คงจะช่วยสนับสนุน และผมเองในฐานะกรรมการคุรุสภาคนหนึ่งยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ครับ 

กฤษดา กรุดทอง
IP: xxx.170.174.198
เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยกับคุณปฐมพงศ์ครับ เรียนว่าท่านในฐานะ กรรมการคุรุสภาน่าจะจุดไฟในเรื่องนี้ได้ดีที่สุด

ผมในเกี่ยวข้องกับคุรุสภาบ้าง ในฐานะ กก.ของสำนักพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  ปีนี้ทำโครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ก็ได้พยายามแสนvให้นำแนวคิดนี้ไปใช้กับโรงเรียน 4 แห่งที่เข้าร่วมโครงการวิจัยของคุรุสภา ในปี 48

น่าจะได้ริเริ่มครับ ขอเชียร์